Üniversitemiz ile Yalova Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz ile Yalova Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü İmzalandı.

Yalova Üniversitesi Rektörlük Makamında gerçekleşen imza törenine Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci katıldı.

İmzalanan protokolde Üniversitemiz ile Yalova Üniversitesi arasında gerek öğrenci gerekse öğretim üyesi işbirliklerinin artırılabilmesi hedeflenmiştir. Her iki üniversite arasında ortak projeler geliştirilebilmesi amacı ile de gerekli alt yapının mevcut olduğu ve 2019-2020 akademik döneminde belirlenen ortak çalışmaların başlayacağı belirtilmiştir.
Yalova Üniversitesi ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyeleri, iki kurum arasında karşılıklı olarak ders ve konferans vermek üzere görevlendirilebilecek. İki kurumun öğretim üyelerinin karşılıklı olarak ortak veya ayrı ayrı kongre ve sempozyum düzenleyebilmelerini de içeren iş birliği kapsamında ERASMUS, FARABİ veya MEVLANA gibi programlar çerçevesinde öğrenci hareketliliği de sağlanacak.

İmzalanan iş birliği kapsamında taraflar, her iki üniversite bünyesinde bulunan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda sürdürülen eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi konularında karşılıklı yardımlaşma çerçevesinde ortak çalışmalar yürütecek. Taraflar ayrıca tüm eğitim-öğretim alanlarında ortak konular üzerinde bilimsel araştırmalar, projeler ve bilimsel yayınlar yapma hakkına da sahip olacak.

İki kurum arasında yasal çerçevede karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan protokol kapsamında her iki Üniversite’nin Sürekli Eğitim Merkezleri, karşılıklı işbirliği ile gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerekse de Türkiye Cumhuriyeti’nde bilirkişilik, uzlaşmacılık, arabuluculuk, konkordato komiserliği ve bu konulara benzer başka konularda da eğitimler düzenleyebilecek.