Turkish Language Teaching

Programmes

Faculty Programme Duration Degree Language Advisor Advisor E-mail
Faculty of Educational Sciences Turkish Language Teaching 4 Years

Vizyon
Bölümümüzün ilk ve en büyük vizyonu: ana dili olarak Türkçenin sorumluluk ve bilincine sahip çıkarak onun her türlü kirlenmesine karşı koyabilecek, Türkçeyi tarihi ve kültürel arka zemini ile kavratabilecek, ulusal bir miras olarak Türkçenin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek, Türkçeyi öğrenme, öğretme ve yaşama biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek, İlköğretim kurumlarındaki gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek ve öğretecek Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir.

Misyon
Bölümüz, İlköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8. sınıfları için Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Bu anlamda İlköğretim kurumlarında öğrenim gören gençlere ana dili bilincini ve sevgisini aşılayacak olan bölümümüz öğrencilerinin taşıdığı sorumluluk Bölüm misyonunun da temel eksenini belirlemektedir. Bölümümüz diğer bir misyonu da anadili  Türkçe olmayan bireylere Türkçeyi sevdirmek ve öğretmektir. Böylece Türkçemizin zamanla bir dünya dili olmasına katkı koymaktır. Bu misyonumuzu gerçekleştirmek için şu uygulamaları yapmayı hedeflemekteyiz:

1. Öğrenci memnuniyetinde en iyi olma,

 • Öğrenci ile iletişimde sosyal medya araçları (özellikle whatssapp) ve öğrenci bilgi sistemi (OBS) etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Bölüm öğrencilerinin olduğu KISBÜ-Türkçe öğretmenliği adlı grubumuz kurulmuş olup bu gruptan derslerle ilgili tüm duyurular yapılmakta ya da öğrencilerin akademik problemlerine hemen müdahale edilmektedir. Öğrencilerin bu uygulamadan memnun oldukları gözlemlenmiştir.

1. Öğrencilerin sosyal aktivite ve kulüp faaliyetlerinde en iyi olması,

 • Öğrencilerimizin sosyal etkinlik yapabilmesi için bölüme ait Türkçe Kulübü kurulmuş olup kulübümüz, bir sempozyum, bir çalıştay ve 20’ye yakın akademik ve sosyal etkinlik düzenlemiştir.

3. Öğrencilere meslekî deneyim kazandıran en iyi üniversite ve bölüm olma;

 • Eğitim fakültelerimizden mezun olan öğretmen adaylarımız,  genelde bir gözlem ve bir de staj olmak üzere iki dersle öğretmenlik mesleğine adım atmaktadırlar. Biz okul gözlemi ve deneyimi şansını daha dördüncü yarıyılından itibaren sunmaktayız.
 • Öğrenciler ikinci dördüncü yarıyılda tamamen gözlem; dördüncü yarıyıldan itibaren ise gözlem+ders, gözlem+etüt çalışmaları yapacaklardır. Bu bizi diğer üniversitelerden farklı kılacaktır. Bu bağlamda, okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız için Ali-Veli okulu açılmış ve şimdiden öğrencilerimiz fiili olarak 50 saatlik tecrübe kazanmışlardır. Bunun yanında Haspolat İlkokulu’na ait beşinci sınıf öğrencilerinin derslerini gözlemlemiş ve onlara ders vermişlerdir. Mezuniyete kadar öğrencilerimize staj dersi hariç 100-150 saat arasında fiili olarak sınıf ortamında deneyim kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu kazandırdığımız deneyimleri mezun olduklarında kendilerine taktim edeceğiz.

4- Akademik olarak en iyi olma,

 • Öğrencilerimizi sadece müfredatın içinde değil dışında da eğitmeyi sürdüreceğiz.
 • Alan çalışmaları, Girne Millî Arşiv’de tasnif çalışmaları vb. birçok çalışma yapılarak öğrencilerin gözlem ve araştırma yetenekleri geliştirilecektir.
  1. Kıbrıs ve Türkiye’den katılacak olan öğrencilerin bildirilerini sundukları öğrenci sempozyumu düzenlenecektir.
  2. İlk mezunlarımızı verdikten sonra yüksek lisans ve doktora programları için müracaat edilecektir.
 • 2019 yılında KISBÜ-KAM ile “I. Uluslararası Kıbrıs’ta Osmanlı Öncesi Türkler” konulu bir sempozyum düzenlenmiştir.

5-Sosyal sorumluluk projelerinde en iyi olma,

 • Bölümümüz, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler ile tam bir uyum içerisinde çalışacak ve ortak sosyal sorumluluk projeleri oluşturarak bunları faaliyete geçirecektir. Bu bağlamda, Haspolat İlkokulu’na ait beşinci sınıfların sınıfları, bölümümüz tarafından yeniden tasarlanmış ve gerekli bakımları yapılmıştır.
 • Bunu yanında Yunus Emre Enstitüsü ile yabancı öğrencilere Türkçe öğretmeye yönelik etkinlikler düzenlenecektir.
 • Üniversitemiz bünyesinde sözlü ve yazılı bir arşiv kurulacaktır. Üniversitemiz sosyal-bilimlere yönelik çalışmalarda önemli bir veri merkezi haline dönüşecektir.