Drama Club

Kuruluş: 2017
Kulüp Başkanı: Ersan ÇIKI
İletişim: ercanck15@gmail.com

 

tiyatro3
tiyatro1
tiyarto2

Amaç

Üniversitemizde tiyatroya ilgi duyan, sosyalleşemeyen, kendini ifade etmekte eksiklik çeken öğrencilerimize yardımcı olmak ve yapılacak etkinlikler ile üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ortamlarda aktif olmasını sağlamak.

Misyon

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin genel olarak kültür, sanata ve özel olarak da tiyatro sanatına yönelik yeti ve yeteneklerini uygulamaya dökmeye olanak sağlar. Bunun yanında arkadaşlığı, dostluğu, özveriyi ve tiyatro sevgisini pekiştirmeyi, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirirken tiyatro yeteneklerini de geliştirmeyi hedefler.

Vizyon

İnsanlığın varoluşundan beri süregelen görsel sanatların en önemlilerinden biri de “Tiyatro” dur. Tiyatro, insanı insana insanla anlatan duygu ve betimlemeleriyle yaşamda varoluşu simgeler. Genel amaçlar, katılımcıların dayanışma ve sorumluluk alma duygularını geliştirme, düşünceyi eyleme dönüştürme yetisini arttırmak, toplum içinde doğru ve güzel konuşma yetisini kazandırmak, düşünerek ve yorumlayarak okumalarını geliştirmek, bedenlerini dengeli ve doğru kullanmalarını öğretmektir.