TEKNİK, ÇEVRE VE YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin kampüs inşaat faaliyetleri ile ilgili planlamanın yapılması, takibi, yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik işleri bünyesinde sağlanmaktadır. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Teknik Müdürlüğü'nün hedefi, Üniversite öğrencilerinin, akademik ve idari kadrosunun konfor seviyesini, minimum maliyetle maksimum seviyede tutmaktır.

Teknik İşler bünyesinde, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin tüm kampüslerindeki elektrik işleri, teknik bakım onarım işlerinin planlanması, yürütülmesi, takibi ve koordinasyonu sağlanmaktadır.

Müdürlük’ün Sorumluluğundaki Sistemler

Mekanik Sistemler

• Isıtma sistemi

• Soğutma sistemi

• Havalandırma sistemi

• Yangından korunma sistemi

• Kullanma ve içme suyu sistemi

• Yağmur suyu toplama ve su depoları

• Atık su arıtma tesisi

• Bahçe sulama sistemi

Elektrik Sistemleri

• Bina otomasyon sistemleri

• Aydınlatma otomasyonu

• Scada izleme otomasyonu

• Yangın algılama otomasyonu

• OG/AG dağıtım sistemleri

• UPS sistemi

• Jeneratör sistemi

• Asansörler

• Kojenerasyon tesisi