Institute of Social Sciences

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinin lisansüstü programları, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü) tarafından koordine edilmekte ve uygulanmaktadır. Lisansüstü programlarımız Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Hukuk Ana Bilim Dalı, İşletme Ana Bilim Dalı, Dini İlimler Ana Bilim Dalı olup İşletme, Hukuk, Uluslararası İlişkiler ve Dini İlimler bünyesinde faaliyet gösteren bölümler tarafından yürütülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, lisansüstü programlara öğrenci kabulü, tez önerileri ve savunması, tez danışmanlığı ve sınavlar gibi konuların Üniversite Senatosu tarafından onaylanan tüzük ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesini izlemek, işleme koymak ve koordine etmek gibi görevleri yerine getirir.

Vizyon

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinde yüksek kalitede lisansüstü eğitimin devamlılığını sağlamak ve evrensel değerleri benimsemiş, girişimci, yaratıcı, araştırmacı sosyal bilimcileri yetiştirmektir.

Misyon

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından sunulan akademik özgürlüğe ve etik ilkelere dayalı lisansüstü eğitim vererek, kaliteli akademik bilgi ve becerilere sahip, akademik çevrede ve sektördeki rekabetçi ortama farklılık katabilecek öğrencileri hazırlamaktır. Ayrıca, kendi uzmanlık alanlarındaki gelişmelerin ve yeniliklerin takipçisi olan, özgün araştırmalar ve yayınlar yapabilen ve üstün iletişim becerilerine sahip, birbirinden farklı sektörlere, topluma ve ülke gelişimine üst düzeyde katkıda bulunacak mezunlar verebilmektir. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinde lisansüstü seviyede eğitim veren programlarımız YÖDAK ve YÖK onayı sürecinden geçirilmekte olup aynı zamanda uluslararası akademik kurumlar tarafından tanınmaktadır.

Programmes

Programme Duration Degree Language Advisor Advisor E-mail Advisor Extension


Yrd. Doç. Dr. Özlem ALTUN
ozlem.altun@kisbu.edu.tr

Kıymetli Öğrencilerimiz ve Öğrenci Adaylarımız,

2014 yılında kurulmuş olan Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, eğitim öğretim alanında sağlam ve emin adımlarla ilerlemekte olup bu ilerleyişine yüksek lisans programları ile devam etmektedir.

Hedefimiz girişimci, araştırmacı, üretken, gelişime hazır, rekabet edebilecek donanımda, çözüm üretebilen, analitik düşünce yetisine sahip, etik değerler çerçevesinde çalışacak uzmanlar yetiştirmektir.

Doktora programları ile evrensel anlamda bilime özgün katkı koyacak, akademik hayata tam donanımlı bilim insanları yetişmelerini sağlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda üretilen bilimsel çalışmalar neticesinde Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak dünya sıralamasında yer almaktır.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrencileri gelişime açık Türkçe ve İngilizce tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında, alanlarında uzman öğretim kadrosundan eğitim alma şansına sahiptir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında yüksek lisans ve doktora programları hakkında bilgiye sahip olabilir, ayrıca, lisansüstü eğitime ilişkin eğitiminiz boyunca ihtiyaç duyacağınız tüm bilgilere erişebilirsiniz.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak Kıbrıs’ın yakın bir gelecekte bölgenin yükseköğretim üssü olacağına inanıyoruz ve vakıf mantığı içinde kâr amacı gütmeden buna katkı sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda “Geleceğini yüksek düşünenler” ve lisansüstü programlarımıza katılacak olan öğrenci adaylarını KISBÜ ailesinin bir üyesi olarak görmeyi umar, eğitim hayatlarınızda başarılar dilerim.

Yrd. Doç. Dr. Özlem ALTUN
Enstitü Müdürü