Sivil Toplum Ve Vakıflar Paneli Gerçekleştirildi

KISBÜ PANELLERİ

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Ensar Vakfı işbirliği ile “Sivil Toplum ve Vakıflar Paneli” düzenlendi.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak olan panelde; Vakıf Medeniyeti, Vakıflarda Kadınların Rolü, Sivil Toplum ile Vakıf Dini ve Hukuki Temelleri konuları ele alınırken programa ENSAR Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Serenli ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güleç evsahipliği yaptı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ENSAR Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Abdullah vakıfların yeni bir çizgi ve paradigmaya ihtiyacı olduğunu belirtirken böylesine önemli bir programı düzenleyen Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesine teşekkür etti.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güleç ise yaptığı konuşmada kendilerinin de bir vakıf üniversitesi olduğunu ve bunun bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizdi. Evkaf İdaresi ve Kıbrıs’ta vakıfların önemine değinen Prof. Dr. Güleç, adanın vakıf yönünden oldukça zengin bir yer olduğunu belirtirtti. Mal mülk sahibi olunmasa dahi en azından zamanımızı vakfedebileceğimizi belirten İsmail Güleç, vakıf insanı olmanın KISBÜ mezunlarının en büyük ideallerinden biri olması gerektiğini ifade etti. Rektör Güleç, böylesine önemli bir programın mimarı olarak da Büşra Mollaahmetoğlu’na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Moderatörlüğünü Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden Mustafa Kasapoğlu’nun yaptığı  “Sivil Toplum ve Vakıflar Paneli”ne geçildi.

Panelde ilk olarak söz alan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Bezci, sivil toplumun tarihçesi hakkında bilgi verirken devlet-toplum ayrımını ilk olarak Roma İmparatorluğu’nun yaptığını ifade etti. Doç.Dr. Bünyamin Bezci, vakıf anlayışına kapitalist sistemdeki bakış açısını ayrıntılarıyla değerlendirdi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, kapitalist sistem dışında Vakıf anlayışına değinirken “Vakıf nedir, nasıl kurulur ve nasıl yönetilir?” sorularını cevaplandırdı. İnsan ile mal ve servet arasındaki ilişki ve infak çerçevesinde vakıf anlayışı üzerinde duran Prof. Dr. Günay, vakfın hukuki temelleri, mezheplerde vakıflardan yararlanma anlayışı, vakfın kimlere yapılabileceği ve vakıf tüzükleri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Kaya da vakıfların nasıl medeniyete dönüştüğü, vakıf medeniyeti ve Osmanlı toplumundaki yeri ve Osmanlıda vakıf hukuku konularını ayrıntılarıyla ele aldı.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Şensoy ise vakıflarda akar ve hayrat, Osmanlı döneminde kadınların vakıflara konu olan servetleri, vakıf kurucusu kadınlar ve vakıf yöneticisi kadınlar konuları üzerinde sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen plaket töreni sonrası program sona erdi.