Senate

Prof. Dr. Mustafa TÜMER
Rektör/Başkan
Prof. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR

Akademik İşler Rektör Yardımcısı
Dini İlimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY

Dini İlimler Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN
Hukuk Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Abdullah Hikmet ATAN
Dini İlimler Fakültesi Senatörü
Doç. Dr. Cemal Abdullah AYDIN
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Ece Emre MÜEZZİN
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Senatörü
Yrd. Doç. Dr. Ömer GÖKEL
KISBÜSEM Müdürü (V.)
Yrd. Doç. Dr. Özlem ALTUN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Zeki AKÇAM
Eğitim Bilimleri Fakültesi Senatörü
Dr. Abdulvahap DARENDELİ
Hukuk Fakültesi Senatörü
İrfan DİLSİZ
Genel Sekreter