Rector

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Rektör
mustafa.tumer@kisbu.edu.tr

rektorluk@kisbu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa TÜMER, 1994-95 akademik yılından itibaren Doğu Akdeniz Üniversitesinde (DAÜ) gerek lisans gerek lisansüstü programlarda Araştırma Yöntemleri, İşletme İstatistiği, Pazarlama Yönetimi ile Küçük İşletmeler Yönetimi alanlarında dersler vermektedir.

Prof. Dr. TÜMER, 1 Ağustos 2017 tarihi itibarı ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesine Rektör olarak atanmıştır.

Lisans (Ekonomi) ve yüksek lisans (MBA) derecelerini Doğu Akdeniz Üniversitesinden aldıktan sonra Pazarlama Yönetimi Anabilim Dalında Uludağ Üniversitesinde Doktora eğitimine başlamış ve Kasım 1999 tarihinde Doktor (Dr.) unvanını almıştır.

Şubat 2000 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesinde çeşitli idarî görevlerde bulunmuştur. 2017-2018 öğretim yılında Enstitü Müdürlüğü, 2010–2017 yılları arasında ise İşletme Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Profesyonel kariyerine akademisyenlik yanında sanayi odalarına ve farklı sektörlerde küçük işletmelere yönelik danışmanlıklar vermiş, gerek kamu gerekse özel sektörde çeşitli komitelerde görev almıştır.

Görev aldığı başlıca komiteler:
Özelleştirme Komisyonu (Ekonomi Bakanlığı),
KOBİ Danışma Kurulu (Ekonomi Bakanlığı),
ICSB ((Internaitonal Council for Small Business),
ECSB (European Council for Small Business and Entrepreneurship).

2009 yılından buyana ECSB’de Kıbrıs temsilciliğini yürütmektedir.

Prof. Dr. TÜMER birçok ülkede (İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Macaristan, İrlanda, Türkiye, İsviçre ...) uluslararası akademik konferanslara katılmış ve çalışmalarını sunmuştur. Ulusal ve uluslararası birçok dergide yayınları mevcuttur. 46 yüksek lisans tezi ile 2 doktora tezini başarı ile yürütmüş ve mezunlar vermiştir. Halen 3 doktora ve 4 yüksek lisans tez danışmanlığını yürütmektedir. Prof. Dr. TÜMER iki kez Fulbright bursu ile (2004 ve 2011) Amerika Birleşik Devletlerine gitmiş ve kaldığı sürede George Washington University, Babson College, New Hampshire University, San Diego State University ve California State University Pomona üniversitelerinde seminerlere katılmış ve seminerler vermiştir. Prof. Dr. TÜMER ayrıca İtalya (University of Naples Frederico II), Suudi Arabistan (Prince Sultan College, Abha) ve İran (Sharif University of Tecnology)’da ve birçok üniversitede kısa dönemli modüler yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir. 2011 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesinde GİMER'i (Girişimcilik ve İnnovasyon Merkezi) kurmuş ve halen başkanlığını yürütmektedir.

Gerek kamuda (KKTC Ekonomi Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi) gerekse özelde (Kıbrıs Türk Sanayi Odası) 14 araştırma projesini fiilen yürütmüş veya yer almıştır.

Prof. Dr. TÜMER, 2013–2017 yılları arasında, Kuzey Kıbrıs’ın 1939 yılında kurulan ve en eski Kooperatif Bankası olan Limasol Türk Kooperatif Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlık görevlerini yürütmüştür.

Prof. Dr. TÜMER 1967 yılında Lefkoşa’da doğmuş, evli ve bir oğlu vardır.