Guidance and Psychological Counseling

IMG_9443
rpd mağusa mektupları gezisi (5)

Programmes

Faculty Programme Duration Degree Language Advisor Advisor E-mail

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık;  günümüzde ve gelecekte çok ihtiyaç duyulan/duyulacak olan meslek alanlarından biridir. Meslek ünvanları  “Psikolojik Danışman” olan bölüm mezunlarımız, hizmet sektöründe yer alan insan odaklı bütün işlerde yetkinlikle çalışabilecek bilgi ve becerilere sahip olacak şekilde yetiştirilmektedirler.

Bu bağlamda, mesleki rehberlik, bireysel danışmanlık, grup danışmanlığı, psikolojik testler gibi psikolojik danışmanlık alanına özgü derslerin yanı sıra bölümdeki  pek çok ders  uygulamalı olarak verilmektedir. Amacımız, mezunlarımızın yalnızca okullarda rehber öğretmenler olarak değil, diğer pek çok alanda da başarıyla çalışabilmeleri için ihtiyaçları olan yeterlilikleri kazanmalarına temel hazırlamak ve destek olmaktır.

Mezun olduklarında diğerlerine göre avantajlar olarak; RPD mezunları resmi ve özel okullarda okul psikolojik danışmanı olarak çalışabilmektedirler. Bölümde verilen eğitimlerle bireyler, veliler, öğretmenler, yöneticiler ve kurumlara rehberlik, gelişimsel ihtiyaçlar, problemler, programlar ve okuldaki etkinlikler ile ilgili danışmanlık çalışmaları yapabilecek; gruplara yönelik program geliştirebilecektir. Ayrıca, danışanlarına uygun amaç belirleyebilecek, amaçlarına ulaşmada ve yaşam durumları ile baş etme kapasitelerini arttırmada danışanlara yardım edecek etkili psikolojik danışma becerilerini sergileyebilecektir.