Öğrenme Çıktıları ve Bologna Süreci” Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

KISBÜ İdari ve Akademik Personeli “Öğrenme Çıktıları ve Bologna Süreci” ile ilgili bilgilendirme toplantısına katıldılar.

Yrd. Doç. Dr. Emre Çetin’in sunumuyla gerçekleşen toplantıda sürecin üniversite gelişimi için yararları ve süreç boyunca yapılması gerekenler katılımcılara aktarıldı.

Etkinlikte KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve KISBÜ Dini İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay’da süreç hakkında katılımcılara bilgi verdiler.