Görev Tanımı
Öğrenci İşleri üniversitemizin öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek amacıyla kurulmuş ve tüm öğrencilerimizin kayıtlarının tutulduğu, belgelerin saklandığı,

hazırlandığı ve dağıtıldığı bir birimdir.Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 numaralı kanunun

31. maddesi uyarınca Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

Öğrenci İşleri  Görevleri
Akademik Takvimin hazırlanması ve yayınlanması
Fakülteler tarafından bildirilen derslerin açılması, öğrenci listelerinin oluşturulması ve programlarının belirlenmesi
Öğrenci bilgilerini içeren raporların hazırlanması
Öğrencilere gerekli belgelerin temini
Öğrencilerin tüm bilgi ve belgelerinin arşivlenmesi ve kontrolü
Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerinin yürütülmesi
İç ve dış yatay geçiş ve çift anadal programlarına başvuruların alınması
Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki hazırlanması
Dönemlik ders listelerinin hazırlanması ve yayınlanması
Final sınavlarının programlarının hazırlanması ve yayınlanması
Ders programlarının belirlenmesi
Üniversiteye yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirmek,
Kayıt sildirme, İlişik kesme ve İzinli sayılma işlemlerini gerçekleştirmek,
Onur, Yüksek Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrencileri tespit etmek ve belgelerini düzenlemek,
Öğrenci Kimliği ve Seyahat Kartı işlemlerini yapmak,
Öğrenci burs durumlarını güncellemek,
İstatistiki bilgileri hazırlamak.
Verdiği belgeler
Öğrenci belgesi
Transcript
Disiplin belgesi
Çift anadal belgesi
Muhtemel mezuniyet tarihini gösterir belge
Öğrencilik bilgileri ile ilgili formların onaylanması
Kayıt belgelerinin onaylı fotokopileri
Sıralama (ranking) belgesi
Askerlikle İlgili İşlemler
Askerlik yaşına gelmiş öğrencilerin askerlik işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından takip edilir. İlgili belge iadeli taahütlü olarak öğrencilerin bağlı bulundukları askerlik şubelerine

gönderilir. Herhangi bir sebeple askerlik ile ilgili belge isteyen öğrenciler Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak bu konuda yardım alabilirler.

Mezuniyetle İlgili Kurallar
Okudukları bölümün programında yazılı olan kredi ve ders miktarını tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler mezun olabilir ve diploma almaya hak kazanırlar.
Bahar döneminde mezun olan öğrenciler diplomalarını o yılın temmuz ayı içerisinde alabilirler. Yaz ve güz dönemi sonunda mezun olanların ise içinde bulunulan akademik yılın şubat ayı son haftasında diplomaları hazır olur.
Kayıp Diploma
Diplomalanın kaybedilmesi durumunda kayıp diploma yönergesindeki adımlar izlenir. Yeni diploma ücreti verilen hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Telefon:0392 233 55 22 – 103-113-114
Müdür Murat Gülel   0392 233 55 22 /  103
Memur Fatma Yılmaz  0392 233 55 22 / 113
Memur Emine Yiğitel  0392 233 55 22 / 114
Lisans Programları
Dini İlimler Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi                     Fatma Yılmaz  0392 233 55 22 / 113    fatma.yilmaz@kisbu.edu.tr
Hukuk Fakültesi , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi         Emine Yiğitel  0392 233 55 22 / 114    emine.yigitel@kisbu.edu.tr
Yüksek Lisans / Doktora                Özlem Aslan  0392 233 55 22 / 137  yukseklisans@kisbu.edu.tr
 

E-posta: ogrenci@kisbu.edu.tr