Mission and Vision

MİSYONUMUZ

Kendisine, ailesine, topluma ve insanlığa karşı sorumluluğunun bilincinde meslekî bilgisi tam bireyler yetiştirmek ve insanlığa faydalı bilgi ve hizmet üretmektir.

VİZYONUMUZ

Ürettiği evrensel nitelikte bilgi ve yetiştirdiği bireyler ile ülkesinin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak ve dünyada barış ve refahın artması için çalışmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Kendine ve insanlığa faydalı olmak,
 • Akademik özgürlük,
 • Yönetişim,
 • Bilimin evrenselliğine inanmak,
 • Sürekli gelişim,
 • Meslekî ve insanî ahlaka uymak.

 

POLİTİKALAR

Üniversitemizdeki misyon ve vizyonumuza bağlı olarak günlük çalışmalarımızda uymamız gereken ilkeler, politikalar olarak belirlenmiştir. Üniversitemizin politikaları aşağıda listelendiği gibi farklı açılardan belirlenmiştir.

 • Kalite politikası,
 • Eğitim ve araştırma politikası,
 • İnsan kaynakları politikası,
 • Çevre politikası,
 • Kurumsal iletişim politikası.

a) Kalite Politikası

 • Kalite uygulamalarıyla ve geliştirdiği yaklaşımlarla öncü olmayı sürdürmek,
 • Kurum tarafından benimsenen kalite ilkelerine uyarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek,
 • Hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçerek memnuniyetin artırılmasını sağlamak.

b) Eğitim ve Araştırma Politikası

 

c) İnsan Kaynakları Politikası

 • Yönetişim anlayışı içerisinde çok yönlü iletişimi uygulamak,
 • Örgütsel bağlılığı artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışanların motivasyonunu artıracak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemek,
 • Orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasını yaparak misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda, doğru kişinin doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemi kurmak ve geliştirmek,
 • Çalışanların eğitim ihtiyaç analizi ve fırsat eşitliği doğrultusunda eğitim planlamalarını yapmak ve bireysel kariyer planlarının gerçekleştirilmesi için gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Performans değerleme sistemi doğrultusunda personelin görevi içerisinde terfi edebilmesine imkan sağlamak,
 • Performansa dayalı yetkilendirme, tanıma, takdir ve kişisel gelişim uygulamaları ile çalışanları desteklemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedeceği bir iş ortamı oluşturmak.

ç) Çevre Politikası

 • Toplumsal değerlere ve çevreye saygılı bireyler yetiştirerek çevre bilincini ve kültürünü geliştirmek,
 • Çevre sağlığına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek,
 • Kurumsal hizmet ve faaliyetlerinde sürdürülebilir yeşil kampüsü esas almak.

d) Kurumsal İletişim Politikası

 • Tanıtım günleri düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri desteklemek,
 • Yazılı ve görsel basın ile ilişkileri geliştirmek,
 • Üniversitenin tanıtımında bilgi işlem teknolojileri ile sosyal medya araçlarının etkin olarak kullanılmasını sağlamak,
 • Sosyal etkinliklerde toplumsal değerlere önem vermek,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşım çalışmaları yapmak.