Vocational School of Justice

Programmes

Programme Duration Degree Language Advisor Advisor E-mail Advisor Extension
Justice 2 Years Associate Turkish

Mesleki bir yükseköğretim kurumu olan yüksekokulumuzda halen üç temel programda Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Meslek Bilgileri gruplarında çeşitli dersler Önlisans düzeyinde verilerek, nitelikli personel yetiştirmek amaçlı Önlisans düzeyinde öğrenci yetiştirilmektedir.

Yüksekokulumuza ÖSYM tarafından yapılan merkezi yükseköğrenime giriş sınavları sonucunda ilgili öğretim yılı için kayıt hakkı kazanmış öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Yüksekokulumuz iki yıllık bir yükseköğretim kurumudur.

Mezunlarımız, yaşam boyu öğrenme kapsamında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezun oldukları programa uygun çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğrenimi tamamlama imkanına da sahiptirler.

Yüksekokulumuz mezunları hukuk hizmetleri sektöründe kamu ve özel kesim tarafından mezun oldukları programa göre katip (zabıt katibi, avukat katibi, noter katibi, icra memuru), hukuk sekreteri ve infaz koruma memuru olarak istihdam edilebilmektedirler.