Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakkında

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin lisansüstü programları, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından koordine edilmekte ve uygulanmaktadır. Lisansüstü programlar Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Hukuk Ana Bilim Dalı, İşletme Ana Bilim Dalı, Dini İlimler Ana Bilim Dalı, olup İşletme, Hukuk, Uluslararası İlişkiler ve Dini İlimler bünyesinde faaliyet gösteren bölümler tarafından yürütülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, lisansüstü programlara öğrenci kabulü, tez önerileri ve savunması, tez danışmanlığı ve sınavlar gibi konuların Üniversite Senatosu tarafından onaylanan tüzük ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesini izlemek, işleme koymak ve koordine etmek gibi görevleri yerine getirir.

 

Vizyon

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde yüksek kalitede lisansüstü eğitimin devamlılığını sağlamak ve evrensel değerleri benimsemiş, girişimci, yaratıcı, araştırmacı sosyal bilimcileri yetiştirmektir.

 

Misyon

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından sunulan akademik özgürlüğe ve etik ilkelere dayalı lisansüstü eğitim vererek, kaliteli akademik bilgi ve becerilere sahip,  akademik çevrede ve sektördeki rekabetçi ortama farklılık katabilecek öğrencileri hazırlamaktır. Ayrıca, kendi uzmanlık alanlarındaki gelişmelerin ve yeniliklerin takipçisi olan, özgün araştırmalar ve yayınlar yapabilen ve üstün iletişim becerilerine sahip, birbirinden farklı sektörlere, topluma ve ülke gelişimine üst düzeyde katkıda bulunacak mezunlar verebilmektir. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde lisansüstü seviyede eğitim veren programlarımız YÖDAK ve YÖK onayı sürecinden geçirilmekte olup aynı zamanda uluslararası akademik kurumlar tarafından tanınmaktadır.