Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

BİRİNCİ YIL
 I. DÖNEM  II. DÖNEM
KOD DERS ADI T S K ECTS            KOD DERS ADI T S K AKTS
Zorunlu Seçmeli Ders 3 0 3 7,5 Zorunlu Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
Zorunlu Seçmeli Ders 3 0 3 7,5 Zorunlu Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
Zorunlu Seçmeli Ders 3 0 3 7,5 Zorunlu Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
Zorunlu Seçmeli Ders 3 0 3 7,5 Zorunlu Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
Toplam Kredi 21 0 21 30 Toplam Kredi 21 0 21 30
III. Dönem IV. Dönem
TEZ ÇALIŞMASI 30 TEZ ÇALIŞMASI 30
Toplam Kredi 30 Toplam Kredi 30
 

TOPLAM: 42 YEREL KREDİ: 120 AKTS KREDİSİ

Kısaltmalar: T= Haftalık teorik saat; S= Haftalık studyo saat; K= Ders kredisi;
AKTS= Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 

ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI

ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER

 

Ders Adı: YENİ SÖZLEŞME TİPLERİ

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Finansal Kiralama, Factoring ve Franchising Sözleşmelerinin tanımı, türleri, hukuki niteliği, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ve sona ermesi gibi birçok konuyu içermektedir.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

 

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

 

Ders Adı: HUKUK METODOLOJİSİ

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Hukuk Metodolojisi, doğru hukuki düşünce ve karar alma sürecini inceleyen bir bilim dalıdır. Bilimsel çalışmalarda yer alan yöntemleri içermektedir.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

IŞIKTAÇ, Yasemin/ METİN, Sevtap; Hukuk Metodolojisi, Filiz Yayınevi, 2016.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: ADLİ BELGE İNCELEMELERİ

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Adli belge incelemesi, bir belgenin bilimsel yöntemler ve analitik teknikler kullanılarak ve gerektiğinde yardımcı cihazlardan yararlanılarak adli amaçlarla incelenmesi işidir. Anlaşmazlık yaratan ya da delil niteliği bulunan her türlü basılı ve yazılı belge üzerinde incelemeler yapar.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

 

Ders Adı: YABANCILAR HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Yabancı gerçek kişilerin gayrimenkul edinmesi konusunda uygulamada yaşanan problemleri, yabancıların Türkiye’deki dava hakları vb. Gibi konular ele alınmaktadır.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

ASAR, Aydoğan; Yabancılar Hukuku, Seçkin Yayınları, Ağustos 2018.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Adı: ANONİM ORTAKLIKLAR VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği gibi birçok yönetmelikler sermaye piyasası kapsamındadır.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

MEMİŞ, Tekin/ TURAN, Gökçen; Sermaye Piyasası Hukuku, Seçkin Yayınları, Şubat 2017.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: ÇOCUK HUKUKU

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ışığında çocuk hakları, Türk hukuk sisteminde çocuk ve hukuki durumu vb. birçok konuyu incelemektedir.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

AKYÜZ, Emine; Çocuk Hukuku, Mart 2018, Ankara, Legal Yayınevi.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: KEFALET HUKUKU

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Kefalet Sözleşmesinin unsurlarını, çeşitlerini, kefil ile hem borçlu hem alacaklı arasındaki hukuku ilişkiyi incelemektedir.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

RUHİ, Canan/ RUHİ, Ahmet, Cemal; Türk Kefalet Hukuku, Ağustos 2018, Seçkin Yayınları.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: TÜKETİCİ HUKUKU

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile tüketici işlemlerinde tüketicileri koruyucu diğer düzenlemeleri incelemektedir.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

ÖZEL, Çağlar; Tüketicinin Korunması Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: TAŞIMA HUKUKU

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Türk Hukuku’nda 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda “Taşıma İşleri” düzenlenmiştir. Yeni kanun dışında, Milletlerarası Eşya Taşıma Sözleşmesi ve milletlerarası eşya taşımada bulunan kişiler gibi benzer konuları da kapsamaktadır.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

ERİŞ, Gönen; Taşıma Hukuku, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık.

      Ders değerlendirmesi: Vize – Final