Library and Documentation Directorate

Library and Documentation Directorate

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphanesi yazılı, basılı ve elektronik kaynaklardan oluşan bu kütüphanede kullanıcılar üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında geniş bir literatüre erişilebilecekler, kütüphanede öncelikle türkçe, arapça ve ingilizce dillerinden olmak üzere çok sayıda dil ve alfabeden koleksiyonlar yer alacaktır. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları bütün yayınlar satın alma, bağış veya değişim yoluyla şehir kütüphanesi’ne kazandırılacaktır.

Kısbü’ deki  akademik çalışmaların ayrılmaz bir parçası olan kısbü kütüphanesi, bilgi ihtiyacını en iyi biçimde karşılamak için kütüphanecilik ve bilgi teknolojisindeki gelişmeleri yakından izleyerek, bu gelişmeleri kullanıcılarına en kısa sürede yansıtmayı da hedefliyor.

Günümüz dünyasında her kurum ve kuruluş hedeflerini rutinleri devam ederken  sürekli olarak gözden geçirmek, hizmet sunduğu kitlenin ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine uydurmak zorundadır. Aksi halde işlevlerini yerine getirmesi yani yaşaması mümkün olmadığını düşünerek bizler de, rutinlerimizi yerine geliştiriken. Aynı zamanda dünyayı izlemeye ve gelişmeleri kütüphanemizde uygulamaya çalışıyoruz.

Misyon ve Vizyon
Misyon

Üniversite eğitiminde, tüm amaçlara uygun olarak öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, kaynak ve hizmet sunmak ve geliştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için:

  • Araştırmacıyı bilgi kaynakları hakkında bilgilendirmek ve istenen kaynağı sağlamak,
  • Gerekli konfor ve koşulları sağlamada çalışmayı kolaylaştıran fiziksel ve sanal kütüphane ortamı,
  • Kütüphane koleksiyonlarının ve kaynaklarının korunması ve uzun ömürlü olması,
  • Sosyal kalkınma, araştırma ve öğrenmeye katkı sağlayacak ilgili kurumlar, yerli ve yabancı kütüphaneler ve bilgi merkezleri ile işbirliği ve iletişimi geliştirmek,
  • Yüksek kaliteli kütüphane anlayışına, beceriye, bağlılığa ve eğitime hizmet etmek için personel ruhu oluşturmak, sürdürülebilirliği teşvik etmek ve sağlamak için uzmanlık.

Vizyon
Vazgeçilmez bir öğrenme merkezi olarak bilimin ve bilimsel araştırma ve geliştirmenin tüm kaynaklarına her yerden erişim sağlayan vizyon kütüphanesi sayesinde;

  • Kalite ve miktar bakımından en zengin koleksiyonlara sahip olmak,
  • Ulusal ve uluslararası kütüphane hizmetlerinde girişimci ve öncü olmak,
  • Kütüphane kullanıcılarının ihtiyaçlarını belirleyerek önceden önlemler almak,
  • Uygun teknolojik gelişim arşivleme sistemine sahip olmak,

Bilgi kaynaklarına erişim, daha kolay ve daha hızlı olmak için yenilikçi çalışmalar yapar.

 

Kütüphane Personel Kadrosu
Adı Soyadı Görevi E-mail Adresi Dahili Numarası
Furkan Satır Kütüphane Müdürü furkan.satir@kisbu.edu.tr +90 392 233 55 22 / 152
Ayşegül Solak Memur aysegul.solak@kisbu.edu.tr +90 392 233 55 22 / 110
Fatma Ak Asistan Öğrenci +90 392 233 55 22 / 110