kisbu ilahiyat dergisi , Akademik Yayın Hayatına Başlamıştır

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fakültesi, İlahiyat Bölümü’ne ait olan ve Editörlüğü’nü Prof.Dr. Ömer Kara’nın yaptığı kisbu ilahiyat dergisi’nin 2019 tarihli   ilk sayısı akademik yayın hayatına başlamıştır.

kisbu ilahiyat dergisi, yılda iki kere yayın yapmayı hedefleyerek ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün makale, derleme makale, yayım değerlendirmesi ve bilimsel toplantı çalışmaları yayımlayarak ilahiyat alanında ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2019 tarihli ilk sayısında: Doç. Dr. Reyhan Keleş’in kaleme aldığı “Riyazi’nin Mi’raciyyesi: Tanıtım ve Şerh”, Prof. Dr. Cağfer Karadaş’a ait olup “İsra-Miraç Hadisesi: Mahiyeti ve Gerçekliği”, Öğr. Gör. Selime Güntaş’a ait olan “Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramı Literatürü: İçerik Analizi”, Dr. Çetin Kaska’nın kaleme aldığı “Sa’dî-i Şirâzî’nin Bostan Adlı Eseri Üzerine”, Fatma Nur Erkan’ın “Orta Asya’da Yesevî Geleneğin Toplumun İslamlaşmasına ve Müslüman Kalmasına Etkisi’’ olmak üzere toplam 5 araştırma makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda Arş. Gör. Kevser Özdoğan’a ait “Zemzem’in ve Kâbenin Kuyusunun Kaybolması ve Yeniden Bulunması’’ adlı bir çeviri makalesi ve Öğr. Gör. Büşra Mollaahmetoğlu’nun yüksek lisans tezi olan “Sadreddin Konevî’nin Eğitim Düşüncesinde Münasebet Kavramı” adlı tez özeti mevcuttur.

İlahiyat ve Sosyal Bilimler alanında araştırmaları teşvik etmesi amacıyla yılda 2 sayı halinde yayınlanmakta olan kisbu ilahiyat dergisi için özgün eserlerinizi bekliyoruz.

 

Yayın adresi: https://dergipark.org.tr/kisbu .