Faculty of Law

Programmes

Programme Duration Degree Language Advisor Advisor E-mail Advisor Extension
Law 4 Years Graduate Turkish Research Assistant Merve Işık
Research Assistant İrem Erdal
merve.isik@kisbu.edu.tr
irem.erdal@kisbu.edu.tr
117
133

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim hayatına 2016-2017 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak başlamıştır.

Adanın en genç vakıf üniversitelerinden biri olarak, öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’deki üniversitelerle işbirlikleri kurulması yoluna gidilmiştir.

Fakültemizde hukuk öğrenimi dört yıl (sekiz yarıyıl) olup eğitim dili Türkçedir. Bununla birlikte, öğrencilerimizin temel İngilizce öğrenimi alarak yabancı dilde de kendilerini ifade etmelerine katkı sağlanmaktadır.

Fakültemizin öğretim programı Türk Hukukunu esas almakta ve Türkiye’deki Hukuk Fakültesi programlarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu bakımdan lisans ve lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’nin önde gelen hukuk fakültelerinde tamamlamış bir öğretim üyesi kadrosu oluşturulmuştur. Genç bir vakıf üniversitesi olarak, akademik kadromuz her geçen gün daha da genişlemekte ve güçlenmektedir.

Fakültemizde verilmekte olan hukuk öğretiminin en temel amacı, öğrencilerimizin hukuk bilgisini ve görgüsünü en üst düzeye çıkarmak olarak belirlenmiştir. Öte yandan vermekte olduğumuz temel hukuk eğitimi, iyi bir hukukçunun sahip olması gereken güncel ve kapsamlı bilgi birikimini sağlamak gayesine uygun olan seçmeli dersler ile desteklenmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimize ekonomi, siyaset, sosyoloji ve tarih alanlarından çeşitli seçmeli dersler sunulmaktadır. Böylece öğrencilerimizin aldıkları temel hukuk eğitimini daha iyi içselleştirmeleri ve karşılaştıkları sorunlara eleştirel yaklaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

Mezunlarımız, gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla kamu ve özel sektörün çeşitli alanlarında iş bulabilme imkânına sahiptir. Türkiye’de ve KKTC’de avukatlık yapabilme imkânının yanı sıra hakim, savcı veya öğretim üyesi olarak kariyerlerine devam edebilirler. Bunun yanında kaymakamlık başta olmak üzere, kamu sektörünün çeşitli alanlarında yönetici olarak görev yapma, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşları, Sayıştay, Merkez Bankası (TCMB), Rekabet Kurumu (RK), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kamu İhale Kurumu (KİK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gibi kurum ve kuruluşların kariyer uzmanlıkları ve denetim elemanları, mezunlarımızın kariyer seçenekleri arasında yer almaktadır.

Fakültemiz diplomasının Türkiye’de herhangi bir denklik sorunu bulunmamaktadır.