İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Psikoloji Bölümü Lisans Müfredat Programı

GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ

2018-2019

I. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
PSI101 Psikolojiye Giriş I 3 0 3 5
SOS103 Sosyolojiye Giriş 2 0 2 3
FEL105 Felsefeye Giriş 3 0 3 4
PSI111 Davranışın Biyolojik Temelleri 3 0 3 6
PSI107 Sosyal Bilimlerde İstatistik I 3 0 3 5
BİT111 Bilgisayar I 2 2 3 2
TRH115 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
TDE115 Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili I 2 0 2 2
ING101 İngilizce I 3 0 3 3
Toplam   23 2 24 32

II.Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
PSI102 Psikolojiye Giriş II 3 0 3 5
SOS104 Sosyal Antropoloji 3 0 3 5
PSI114 Gelişim Psikolojisi I 3 0 3 5
PSI117 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I 3 0 3 6
TRH116 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
TDE116 Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili II 2 0 2 2
ING102 İngilizce II 3 0 3 3
Toplam   19 0 19 28

III. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
PSI215 Gelişim Psikolojisi II 3 0 3 5
PSI217 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II 3 0 3 6
PSI201 Sosyal Psikoloji I 3 0 3 3
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 5
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 5
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 6
Toplam   18 0 18 30

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
PSI202 Sosyal Psikoloji II 3 0 3 6
PSI204 Sosyal Bilimlerde İstatistik II 3 0 3 6
PSI205 Kişilik Kuramları I 3 0 3 6
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0     3 4
Toplam   18 0 18 30

V.Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
PSI305 Kişilik Kuramları II 3 0 3 6
PSI303 Psikopatoloji I 3 0 3 6
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 6
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
Toplam   18 0 18 30

VI .Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
PSI304 Psikopatoloji II 3 0 3 6
PSI311 Psikometri Teknikleri I 3 0 3 6
PSI302 Görüşme Teknikleri I 3 0 3 5
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 5
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
Toplam   18 0 18 30

 VII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
PSI411 Psikometri Teknikleri II 3 0 3 6
PSI422 Klinik Psikoloji 3 0 3 6
PSI402 Görüşme Teknikleri  II 3 0 3 6
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
Toplam   18 0 18 30

 VIII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
PSI491 Klinik Gözlem ve Görüşme Teknikleri 3 0 3 6
PSI497 Psikolojide Meslek Etiği 3 0 3 6
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 6
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
PSIXXX Seçmeli Ders 3 0 3 4
Toplam   18 0 18 30