PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Psikoloji Bölümünün ilk yılında psikolojiye giriş dersleri daha sonraki yıllarda ise psikoloji biliminin temelini oluşturan gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, örgüt psikolojisi, yetişkin psikopatolojisi, bilişsel psikoloji, nöropsikoloji, kişilik, klinik psikoloji, psikolojide etik ve sağlık psikolojisi gibi dersler alınmaktadır. Bu derslerin yanı sıra bağımlılık psikolojisi, çocuk ve ergen psikopatolojisi, adli psikoloji vb. gibi seçmeli dersler de programda yer almaktadır. Ayrıca programda, alan derslerini destekler nitelikte ve araştırma yapmaya olanak sağlayan araştırma teknikleri, istatistik, kaynak tarama ve rapor yazma dersleri de yer almaktadır.

 

Psikoloji Bölümünden mezun olan öğrencilerimizin kazanacağı beceriler şöyledir;

• Eleştirel akıl yürütme becerileri

• Analitik düşünme

• Çevrenizdeki dünyayı farklı perspektiflerden görebilme yeteneği

• Akıcı bir şekilde bakış açınızı ortaya koyma becerisi

• İletişim becerisi

• Problem çözme

• Bilimsel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi

• Verilerin analizi ve yorumlanması.