İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Mustafa Tümer

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKAN MESAJI

Sevgili Öğrenciler;

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak amacımız öğrencilerimize insanlar ve toplumlarla ilgili bilimsel bilgi birikimi sağlamaktır. Toplum bir arada yaşayan insanların oluşturduğu topluluğu ifade etmektedir. Bu toplulukta yaşayan insanların tarihsel gelişme içerisinde aynı topraklar üzerinde birlikte yaşamaları, hayatlarını devam ettirmek ve birçok temel ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için işbirliği içerisinde olmaları çok önemlidir. Fakültemiz öğrencilerimize aynı toplum içerisinde yaşayan insanları bilimsel bilgi dâhilinde inceleme ve değerlendirme olanağı sağlamaktadır. Alanında uzmanlaşmış akademisyenlerimiz tarafından aldıkları eğitimle kendine güvenen, bilimsel araştırma yapabilen ve iş dünyasında iyi bir kariyer edinebilen öğrenciler yetiştirmek fakültemizin hedefidir.

Sizi Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaya bekliyor, eğitim hayatınızda başarılar diliyoruz.