Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Müfredat Programı (2018-2019 Öğretim Yılı itibariyle)

  1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT101 Eğitime Giriş MB 2 0 2 3
FEL101 Eğitim Felsefesi MB 2 0 2 3
TRH115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 GK 2 0 2 3
ING101 Yabancı Dil I GK 2 0 2 3
TRE101 Türk Dili 1 GK 3 0 3 5
BİT111 Bilişim Teknolojileri GK 3 0 3 5
TRO105 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 1 AE 2 0 2 3
TRO111 Osmanlı Türkçesi 1 AE 2 0 2 3
TRO103 Türk Dil Bilgisi 1 AE 2 0 2 2
Toplam     20 0 20 30

 II. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT106 Eğitim Psikolojisi MB 2 0 2 3
SOS101 Eğitim Sosyolojisi MB 2 0 2 3
TRH116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 GK 2 0 2 3
ING102 Yabancı Dil 2 GK 2 0 2 3
TRE102 Türk Dili 2 GK 3 0 3 5
TRO106 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2 AE 2 0 2 3
TRO112 Osmanlı Türkçesi 2 AE 2 0 2 3
TRO104 Türk Dil Bilgisi 2 AE 2 0 2 3
TRO102 Dil Eğitiminin Temel Kavramları AE 2 0 2 4
Toplam     19 0 19 30

III. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT103 Öğretim Teknolojileri MB 2 0 2 3
EGT208 Öğretim İlke ve Yöntemleri MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli1 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 1 GK 2 0 2 3
TRO201 Çocuk Edebiyatı AE 2 0 2 2
TRO203 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları AE 2 0 2 3
TRO205 Türk Halk Edebiyatı 1 AE 2 0 2 3
TRO207 Yeni Türk Edebiyatı 1 AE 2 0 2 3
TRO209 Türk Dil Bilgisi 3 AE 2 0 2 3
TRO211 Eski Türk Edebiyatı 1 AE 2 0 2 3
Toplam     20 0 20 30

 IV. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT202 Türk Eğitim Tarihi MB 2 0 2 3
EGT 206 Eğitimde Araştırma Yöntemleri MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 2 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 2 GK 2 0 2 3
TROXXX Seçmeli 1 AE 2 0 2 4
TRO 204 Türkçe Öğretim Programları AE 2 0 2 3
TRO 206 Türk Halk Edebiyatı 2 AE 2 0 2 2
TRO 208 Yeni Türk Edebiyatı 2 AE 2 0 2 3
TRO 210 Türk Dil Bilgisi 4 AE 2 0 2 3
TRO 212 Eski Türk Edebiyatı 2 AE 2 0 2 2
Toplam     20 0 20 30

V. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT204 Sınıf Yönetimi MB 2 0 2 3
EGT303 Eğitimde Ahlak ve Etik MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 3 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 3 GK 2 0 2 3
EGT307 Topluma Hizmet Uygulamaları GK 1 2 2 3
TROXXX Seçmeli 2 AE 2 0 2 4
TRO301 Dinleme Eğitimi AE 3 0 3 4
TRO303 Okuma Eğitimi AE 3 0 3 4
TRO305 Dilbilimi AE 2 0 2 2
Toplam     19 2 20 30

 VI. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme MB 2 0 2 3
EGT301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 4 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 4 GK 2 0 2 3
TROXXX Seçmeli 3 AE 2 0 2 4
TRO302 Yazma Eğitimi AE 3 0 3 5
TRO304 Konuşma Eğitimi AE 3 0 3 5
TRO306 Metindilbilim AE 2 0 2 3
Toplam     18 0 18 30

VII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT401 Öğretmenlik Uygulaması 1 MB 2 6 5 10
EGT403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 5 MB 2 0 2 4
TROXXX Seçmeli 4 AE 2 0 2 4
TROXXX Seçmeli 5 AE 2 0 2 4
TRO401 Dil Bilgisi Öğretimi AE 2 0 2 2
TRO403 Tiyatro ve Drama Uygulamaları AE 2 0 2 3
Toplam     14 6 17 30

 VIII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT402 Öğretmenlik Uygulaması 2 MB 2 6 5 10
EGT404 Okullarda Rehberlik MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 6 MB 2 0 2 4
TROXXX Seçmeli 6 AE 2 0 2 4
TRO402 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi AE 3 0 3 5
EGT404 Dünya Edebiyatı AE 2 0 2 4
Toplam     13 6 16 30

 

  Genel Toplam T U K AKTS SAAT YÜZDE
MB Meslek Bilgisi 44 12 50 86 56 33
GK Genel Kültür 26 2 27 42 28 18
AE Alan Eğitimi 73 0 73 112 73 49
Toplam   143 14 150 240 157 100