REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık;  günümüzde ve gelecekte çok ihtiyaç duyulan/duyulacak olan meslek alanlarından biridir. Meslek ünvanları  “Psikolojik Danışman” olan bölüm mezunlarımız, hizmet sektöründe yer alan insan odaklı bütün işlerde yetkinlikle çalışabilecek bilgi ve becerilere sahip olacak şekilde yetiştirilmektedirler. Bu bağlamda, mesleki rehberlik, bireysel danışmanlık, grup danışmanlığı, psikolojik testler gibi psikolojik danışmanlık alanına özgü derslerin yanı sıra bölümdeki  pek çok ders  uygulamalı olarak verilmektedir. Amacımız, mezunlarımızın yalnızca okullarda rehber öğretmenler olarak değil, diğer pek çok alanda da başarıyla çalışabilmeleri için ihtiyaçları olan yeterlilikleri kazanmalarına temel hazırlamak ve destek olmaktır. Sorumlulukları; normal koşullarda, normal olarak çalışan ve yaşayan her yaştan bireylerin gelişimlerine ve yaşamlarına psikolojik olarak sağlıkla devam edebilmeleri için  yardımcı olmak olan psikolojik danışmanların çalışma alanlarına okullar, kamu ve özel kurumların insan kaynakları departmanları, rehabilitasyon merkezleri, çocuk esirgeme kurumu birimleri, aile mahkemeleri, bakım evleri, huzur evleri örnek olarak gösterilebilir.