Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Müfredat Programı (2018-2019 Öğretim Yılı İtibariyle)

 

 I. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT101 Eğitime Giriş MB 2 0 2 3
SOS101 Eğitim Sosyolojisi MB 2 0 2 3
TRH115 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 GK 2 0 2 3
ING101 Yabancı Dil I GK 2 0 2 3
TRE101 Türk Dili 1 GK 3 0 3 5
BİT111 Bilişim Teknolojileri GK 3 0 3 5
ELT 105 Okuma Becerileri 1 AE 2 0 2 2
ELT101 Yazma Becerileri 1 AE 2 0 2 2
ELT103 Dinleme ve Sesletim 1 AE 2 0 2 2
ELT107 Sözlü İletişim Becerileri 1 AE 2 0 2 2
Toplam     22 0 22 30

 II. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT106 Eğitim Psikolojisi MB 2 0 2 3
FEL101 Eğitim Felsefesi MB 2 0 2 3
TRH116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 GK 2 0 2 3
ING102 Yabancı Dil 2 GK 2 0 2 3
TRE102 Türk Dili 2 GK 3 0 3 5
ELT106 Okuma Becerileri 2 AE 2 0 2 2
ELT102 Yazma Becerileri 2 AE 2 0 2 3
ELT104 Dinleme ve Sesletim 2 AE 2 0 2 3
ELT108 Sözlü İletişim Becerileri 2 AE 2 0 2 3
ELT110 İngilizcenin Yapısı AE 2 0 2 2
Toplam     21 0 21 30

III. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT103 Öğretim Teknolojileri MB 2 0 2 3
EGT208 Öğretim İlke ve Yöntemleri MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli1 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 1 GK 2 0 2 3
ELTXXX Seçmeli 1 AE 2 0 2 4
ELT201 İngilizce Öğrenme ve Öğretim

Yaklaşımları

AE 2 0 2 3
ELT203 İngiliz Edebiyatı 1 AE 2 0 2 4
ELT205 Dilbilimi 1 AE 2 0 2 3
ELT207 Eleştirel Okuma ve Yazma AE 2 0 2 3
Toplam     18 0 18 30

 IV. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT202 Türk Eğitim Tarihi MB 2 0 2 3
EGT 206 Eğitimde Araştırma Yöntemleri MB 2 0 2 3
MBSXX Seçmeli 2 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 2 GK 2 0 2 3
ELTXXX Seçmeli 2 AE 2 0 2 4
ELT202 İngilizce Öğretim Programları AE 2 0 2 3
ELT204 İngiliz Edebiyatı 2 AE 2 0 2 4
EGT206 Dilbilimi 2 AE 2 0 2 3
EGT208 Dil Edinimi AE 2 0 2 3
Toplam     18 0 18 30

V. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT204 Sınıf Yönetimi MB 2 0 2 3
EGT303 Eğitimde Ahlak ve Etik MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 3 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 3 GK 2 0 2 3
ELTXXX Seçmeli 3 AE 2 0 2 4
ELT301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1 AE 3 0 3 5
ELT303 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1 AE 3 0 3 5
ELT305 Dil ve Edebiyat Öğretimi 1 AE 2 0 2 3
Toplam     18 0 18 30

 VI. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme MB 2 0 2 3
EGT301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 4 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 4 GK 2 0 2 3
ELTXXX Seçmeli 4 AE 2 0 2 4
ELT302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 AE 3 0 3 5
ELT304 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2 AE 3 0 3 5
ELT306 Dil ve Edebiyat Öğretimi 2 AE 2 0 2 3
Toplam     18 0 18 30

VII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT401 Öğretmenlik Uygulaması 1 MB 2 6 5 10
EGT403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 5 MB 2 0 2 4
EGT307 Topluma Hizmet Uygulamaları GK 1 2 2 3
ELTXXX Seçmeli 5 AE 2 0 2 4
ELT401 İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği

Geliştirme

AE 3 0 3 3
ELT403 Çeviri AE 3 0 3 3
Toplam     15 8 19 30

 VIII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT402 Öğretmenlik Uygulaması 2 MB 2 6 5 10
EGT404 Okullarda Rehberlik MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 6 MB 2 0 2 4
ELTXXX Seçmeli 6 AE 2 0 2 4
ELT402 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama AE 3 0 3 4
Toplam     11 6 14 30

 

  Genel Toplam T U K AKTS SAAT YÜZDE
MB Meslek Bilgisi 44 12 50 91 56 34
GK Genel Kültür 26 2 27 42 28 18
AE Alan Eğitimi 71 0 71 107 71 48
Toplam   141 14 148 240 155 100