Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Arapça Öğretmenliği Müfredat Programı (2018-2019 Öğretim Yılı İtibariyle)

 I. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
EGT101 Eğitime Giriş MB 2 0 2 3
EGT106 Eğitim Psikolojisi MB 2 0 2 3
TRH115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 GK 2 0 2 3
ING101 Yabancı Dil 1 GK 2 0 2 3
TRE101 Türk Dili 1 GK 3 0 3 5
ARP101 Sözlü İletişim Becerileri 1 AE 2 0 2 4
ARP103 Okuma Becerileri 1 AE 2 0 2 3
ARP105 Yazma Becerileri 1 AE 2 0 2 3
ARP107 Arapçanın Yapısı 1 AE 2 0 2 3
Toplam 19 0 19 30

II.     Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
SOS101 Eğitim Sosyolojisi MB 2 0 2 3
FEL101 Eğitim Felsefesi MB 2 0 2 3
TRH116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 GK 2 0 2 3
ING102 Yabancı Dil 2 GK 2 0 2 3
TRE102 Türk Dili 2 GK 3 0 3 5
BİT111 Bilişim Teknolojileri AE 3 0 3 5
ARP102 Sözlü İletişim Becerileri 2 AE 2 0 2 2
ARP104 Okuma Becerileri 2 AE 2 0 2 2
ARP106 Yazma Becerileri 2 AE 2 0 2 2
ARP108 Arapçanın Yapısı 2 AE 2 0 2 2
Toplam 22 0 22 30

III. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
EGT202 Türk Eğitim Tarihi MB 2 0 2 3
EGT208 Öğretim İlke ve Yöntemleri MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli1 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 1 GK 2 0 2 3
ARPXXX Seçmeli 1 AE 2 0 2 4
ARP201 Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları AE 2 0 2 3
ARP203 Arap Edebiyatı 1 AE 2 0 2 2
ARP205 Karşılaştırmalı Arapça-Türkçe Dilbilgisi AE 2 0 2 2
ARP207 Arapça-Türkçe Çeviri 1 AE 2 0 2 2
ARP209 İleri Okuma Becerileri 1 AE 2 0 2 2
ARP211 İleri Konuşma Becerileri 1 AE 2 0 2 2
Toplam 22 0 22 30

 IV. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
EGT103 Öğretim Teknolojileri MB 2 0 2 3
EGT 206 Eğitimde Araştırma Yöntemleri MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 2 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 2 GK 2 0 2 3
ARPXXX Seçmeli 2 AE 2 0 2 4
ARP202 Arapça Öğretim Programları AE 2 0 2 3
ARP204 Arap Edebiyatı 2 AE 2 0 2 2
ARP208 Arapça Türkçe Çeviri 2 AE 2 0 2 2
ARP210 İleri Okuma Becerileri 2 AE 2 0 2 3
ARP 212 İleri Konuşma Becerileri 2 AE 2 0 2 3
Toplam 20 0 20 30

V. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
EGT301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB 2 0 2 3
EGT305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 3 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 3 GK 2 0 2 3
ARPXXX Seçmeli 3 AE 2 0 2 4
ARP301 Dilbilimi 1 AE 2 0 2 4
ARP303 Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi 1 AE 2 0 2 4
ARP305 Türkçe-Arapça Çeviri1 AE 2 0 2 3
ARP307 Dil Edinimi AE 2 0 2 2
Toplam 18 0 18 30

VI. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
EGT303 Eğitimde Ahlak ve Etik MB 2 0 2 3
EGT204 Sınıf Yönetimi MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 4 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 4 GK 2 0 2 3
EGT307 Topluma Hizmet Uygulamaları GK 1 2 2 3
ARPXXX Seçmeli 4 AE 2 0 2 4
ARP304 Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi 2 AE 2 0 2 4
ARP306 Türkçe Arapça Çeviri 2 AE 2 0 2 3
ARP302 Dilbilimi 2 AE 2 0 2 3
Toplam 17 2 18 30

VII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
EGT401 Öğretmenlik Uygulaması 1 MB 2 6 5 13
EGT404 Okullarda Rehberlik MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 5 MB 2 0 2 4
ARPXXX Seçmeli 5 AE 2 0 2 4
ARP401 Arapça Diyalektler 1 AE 2 0 2 3
ARP403 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi AE 2 0 2 3
Toplam 12 6 15 30

 VIII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
EGT402 Öğretmenlik Uygulaması 2 MB 2 6 5 13
EGT403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 6 MB 2 0 2 4
ARPXXX Seçmeli 6 AE 2 0 2 4
ARP404 Mesleki Arapça AE 2 0 2 3
ARP402 Arapça Diyalektler 2 AE 2 0 2 3
Toplam 12 6 15 30

 

Genel Toplam T U K AKTS SAAT YÜZDE
MB Meslek Bilgisi 44 12 60 92 56 34
GK Genel Kültür 26 2 27 42 28 18
AE Alan Eğitimi 72 0 72 106 72 48
Toplam 142 14 149 240 156 100