ARAPÇA HAZIRLIK VE ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ DERS KİTAPLARI

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA HAZIRLIK VE ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ DERS KİTAPLARI

 

2019-2020 ARAPÇA HAZIRLIK SINIFLARI

Miftahul-Arabiyye-Arapça Öğretim Seti Akdem Yayınları (6 Kitap)

 

I.YARIYIL

                     DERSİN KODU ve ADI KİTABIN ADI
ARP101 Sözlü İletişim Becerileri 1 Tekellem 2.kitap , Mahmud Süleyman Akdem Yayınları (Turuncu kitap)
ARP103 Okuma Becerileri 1 Silsiletü’l-Lisan / Mütekaddim 8.Kitap FSM Yayınları
ARP105 Yazma Becerileri 1 *Ders notu verilecektir.
ARP107 Arapçanın Yapısı 1 Mecmuat’üs-Sarf , Mecmuat’ün-Nahiv (emsile bina avamil kitapları)

 

III.YARIYIL

                     DERSİN KODU ve ADI KİTABIN ADI
ARP215 Arap Şiiri  
ARP201 Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Arapça Öğretim Metotları Prof.Dr.Muhammed Ali el-huli , Çeviri :Yar. Doç. Dr. Cihaner Akçay Akdem yayınları
ARP203 Arap Edebiyatı 1 Arap Edebiyatı Tarihi, Ahmet Subhi Furat İstanbul Üniversitesi Yayınları
ARP205 Karşılaştırmalı Arapça-Türkçe Dilbilgisi Mecmuat’üs-Sarf , Mecmuat’ün-Nahiv (emsile bina avamil kitapları)
ARP207 Arapça-Türkçe Çeviri 1 Türkçe Arapça Tercüme Teknikleri, Prof.Dr. Abdurrahman Özdemir,Akdem Yayınları
ARP209 İleri Okuma Becerileri 1 El Arabiyye lin Naşiin 5 ( العربية للناشئين ) Cantaş Yayınları
ARP211 İleri Konuşma Becerileri 1 Tekellem 3.Kitap Mahmud Süleyman, Akdem Yayınları (Mor kitap)