Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Türkçeyi düzgün, etkili ve kurallarına uygun bir biçimde kullanabilme yeteneğine sahip, bölümleriyle ilgili yeterli seviyede alan bilgisine ve becerisine sahip, iletişim teknolojilerini doğru bir şekilde kullanabilen, eğitim siteminin tarihsel gelişimi ve yapısı hakkında gerekli bilgilere sahip, demokrasiye inanan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, manevi ve milli değerlere bağlı, ahlaklı ve kültürel kültürel değerlerin inancında olan, analitik ve bilimsel düşünme yeteneklerine sahip, araştırmacı, çevreye ve topluma duyarlı, faydalı ve geleceğe güvenle bakacak bireyler yetiştirecektir. Türkçe öğretmenliği bölümünü bitirenlerin büyük bir kısmı Milli Eğitim Baknlığı’na bağlı okullarda Türkçe ve Dilbilgisi öğretmenliği yaparlar. Bu ders haricinde ise drama, güzel konuşma ve yazma, Türk Dili ve Edebiyatı, ebedi sanatlar, hızlı okuma teknikleri, yazı sanatı, Türk Lehçeleri, ebedi metinler, halk bilimi gibi daha bir çok derslere girebilirler. Bunun dışında yazar ve şair de olma imkanına sahiptirler.