Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Müfredat Programı (2018-2019 Öğretim Yılı itibariyle)

 

 I. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT101 Eğitime Giriş MB 2 0 2 3
SOS101 Eğitim Sosyolojisi MB 2 0 2 3
TRH115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 GK 2 0 2 3
ING101 Yabancı Dil I GK 2 0 2 3
TRE101 Türk Dili 1 GK 3 0 3 5
BİT111 Bilişim Teknolojileri GK 3 0 3 5
RPD 101 Psikolojiye Giriş AE 2 0 2 4
RPD103 Kültürel Antropoloji AE 2 0 2 4
Toplam     18 0 18 30

 II. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
FEL101 Eğitim Felsefesi MB 2 0 2 3
EGT103 Öğretim Teknolojileri MB 2 0 2 3
TRH116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 GK 2 0 2 3
ING102 Yabancı Dil 2 GK 2 0 2 3
TRE102 Türk Dili 2 GK 3 0 3 5
RPD102 Gelişim Psikolojisi 1 AE 2 0 2 4
RPD104 Fizyolojik Psikoloji AE 2 0 2 4
RPD106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma AE 2 0 2 5
Toplam     17 0 17 30

III. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT208 Öğretim İlke ve Yöntemleri MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli1 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 1 GK 2 0 2 3
RPDXXX Seçmeli 1 AE 2 0 2 4
RPD201 Gelişim Psikolojisi 2 AE 2 0 2 4
RPD203 Öğrenme Psikolojisi AE 2 0 2 4
RPD205 Sosyal Psikoloji AE 2 0 2 4
RPD207 Temel İstatistik AE 2 0 2 4
Toplam     16 0 16 30

 IV. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT202 Türk Eğitim Tarihi MB 2 0 2 3
EGT206 Eğitimde Araştırma Yöntemleri MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 2 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 2 GK 2 0 2 3
EGT307 Topluma Hizmet Uygulamaları GK 1 2 2 3
RPDXXX Seçmeli 2 AE 2 0 2 4
RPD202 Kişilik Kuramları AE 2 0 2 2
RPD204 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları AE 2 0 2 2
RPD206 Karakter ve Değer Eğitimi AE 2 0 2 3
RPD208 Test Dışı Teknikler AE 1 2 2 3
Toplam     18 4 20 30

V. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB 2 0 2 3
EGT305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 3 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 3 GK 2 0 2 3
RPDXXX Seçmeli 3 AE 2 0 2 4
RPD301 Davranış Bozuklukları 1 AE 2 0 2 3
RPD303 Psikolojik Testler AE 1 2 2 3
RPD305 Psikolojik Danışman İlke ve Teknikleri AE 2 0 2 3
RPD307 Psikolojik Danışma Kuramları AE 2 0 2 2
RPD309 Mesleki Rehberlik AE 2 0 2 2
Toplam     19 2 20 30

 VI. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT303 Eğitimde Ahlak ve Etik MB 2 0 2 3
EGT204 Sınıf Yönetimi MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 4 MB 2 0 2 4
GKSXXX Seçmeli 4 GK 2 0 2 3
RPDXXX Seçmeli 4 AE 2 0 2 4
RPD302 Davranış Bozuklukları 2 AE 2 0 2 2
RPD304 Psikolojik Danışma Becerileri AE 1 2 2 4
RPD306 Grupla Psikolojik Danışma AE 2 0 2 3
RPD308 Mesleki Rehberlik Uygulamaları AE 1 2 2 2
RPD310 Manevi Danışmanlık AE 2 0 2 2
Toplam     18 4 20 30

VII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
RPD401 Okullarda RPD Uygulamaları 1 MB 2 6 5 10
EGT403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 5 MB 2 0 2 4
RPDXXX Seçmeli 5 AE 2 0 2 4
RPD403 Aile Danışmanlığı AE 2 0 2 2
RPD405 Meslek Etiği ve Yasal Konular AE 2 0 2 2
RPD407 RPD de Program Geliştirme AE 2 0 2 2
RPD409 Bireylerde Psikolojik Danışmanlık

Uygulaması 1

AE 1 2 2 3
Toplam     15 8 19 30

 VIII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
RPD402 Okullarda RPD Uygulamaları 2 MB 2 6 5 10
MBSXXX Seçmeli 6 MB 2 0 2 4
RPDXXX Seçmeli 6 AE 2 0 2 4
RPD404 Çocuk Hukuku AE 2 0 2 3
RPD406 Travma Sonrası Psikolojik Danışma AE 2 0 2 3
RPD408 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri AE 2 0 2 3
RPD410 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 AE 1 2 2 3
Toplam     13 8 17 30

 

  Genel Toplam T U K AKTS SAAT YÜZDE
MB Meslek Bilgisi 40 12 46 80 52 31
GK Genel Kültür 26 2 27 42 28 18
AE Alan Eğitimi 68 12 74 118 80 51
Toplam   134 26 147 240 160 100