Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Müfredat Programı (2018-2019 Öğretim Yılı itibariyle)

 

I. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT101 Eğitime Giriş MB 2 0 2 3
EGT106 Eğitim Psikolojisi MB 2 0 2 3
TRH115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 GK 2 0 2 3
ING101 Yabancı Dil I GK 2 0 2 3
TRE101 Türk Dili 1 GK 3 0 3 5
BİT111 Bilişim Teknolojileri GK 3 0 3 5
ÖZE101 Özel Eğitim AE 2 0 2 4
ÖZE103 Zihin Yetersizliği ve Spektrum Bozukluğu AE 2 0 2 4
Toplam     18 0 18 30

II. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
SOS101 Eğitim Sosyolojisi MB 2 0 2 3
FEL101 Eğitim Felsefesi MB 2 0 2 3
TRH116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 GK 2 0 2 3
ING102 Yabancı Dil 2 GK 2 0 2 3
TRE102 Türk Dili 2 GK 3 0 3 5
ÖZE102 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek AE 2 0 2 4
ÖZE104 İşitme ve Görme Yetersizliği AE 2 0 2 4
ÖZE106 Çocuk Gelişimi AE 3 0 3 5
Toplam     18 0 18 30

III. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT202 Türk Eğitim Tarihi MB 2 0 2 3
EGT206 Eğitimde Araştırma Yöntemleri MB 2 0 2 3
ÖZEXXX Seçmeli1 AE 2 0 2 4
ÖZEXXX Seçmeli 2 AE 2 0 2 4
ÖZE201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim AE 3 0 3 4
ÖZE203 Uygulamalı Davranış Analizi AE 3 0 3 4
ÖZE205 Özel Eğitimde Değerlendirme AE 3 0 3 3
ÖZE207 Özel Eğitimde Bütünleştirme AE 2 0 2 2
ÖZE209 Türk İşaret Dili AE 2 0 2 3
Toplam     21 0 21 30

 IV. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT103 Öğretim Teknolojileri MB 2 0 2 3
EGT208 Öğretim İlke ve Yöntemleri MB 2 0 2 3
ÖZEXXX Seçmeli 3 AE 2 0 2 4
ÖZEXXX Seçmeli 4 AE 2 0 2 3
ÖZE202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi AE 3 0 3 4
ÖZE204 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim AE 2 0 2 3
ÖZE206 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş

Planlarının Hazırlanması

AE 2 0 2 2
ÖZE208 Braille Okuma-Yazma AE 2 0 2 2
ÖZE210 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem AE 1 4 3 5
Toplam     18 4 20 30

V. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB 2 0 2 3
EGT305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme MB 2 0 2 3
ÖZEXXX Seçmeli 5 AE 2 0 2 4
ÖZEXXX Seçmeli 6 AE 2 0 2 4
ÖZE301 Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi AE 3 0 3 4
ÖZE303 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler

Öğretimi

AE 3 0 3 3
ÖZE305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi AE 3 0 3 3
ÖZE307 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin

Öğretimi

AE 2 0 2 3
ÖZE309 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor AE 2 0 2 3
Toplam     21 0 21 30

 VI. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKT S
EGT303 Eğitimde Ahlak ve Etik MB 2 0 2 3
EGT204 Sınıf Yönetimi MB 2 0 2 3
ÖZEXXX Seçmeli 7 AE 2 0 2 4
ÖZEXXX Seçmeli 8 AE 2 0 2 4
ÖZE302 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin

Öğretimi

AE 3 0 3 4
ÖZE304 Özel Eğitimde Türkçe Eğitimi AE 2 0 2 3
ÖZE306 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik AE 2 0 2 2
ÖZE308 Özel Eğitimde Aile Eğitimi AE 2 0 2 2
ÖZE310 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi AE 1 4 3 5
Toplam     18 4 20 30

VII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT401 Öğretmenlik Uygulaması 1 MB 2 6 5 10
MBSXXX Seçmeli 1 MB 2 0 2 4
MBSXXX Seçmeli 2 MB 2 0 2 4
ÖZEXXX Seçmeli 9 AE 2 0 2 4
ÖZEXXX Seçmeli 10 AE 2 0 2 4
ÖZE401 Özel Eğitimde Materyal Tasarımı AE 1 2 2 4
Toplam     11 8 15 30

 VIII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı   T U Kredi AKTS
EGT402 Öğretmenlik Uygulaması 2 MB 2 6 5 10
EGT404 Okullarda Rehberlik MB 2 0 2 3
MBSXXX Seçmeli 3 MB 2 0 2 4
EGT307 Topluma Hizmet Uygulamaları GK 1 2 2 3
ÖZEXXX Seçmeli 11 AE 2 0 2 4
ÖZEXXX Seçmeli 12 AE 2 0 2 4
ÖZE402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeleri AE 2 0 2 2
Toplam     13 8 17 30

 

  Genel Toplam T U K AKTS SAAT YÜZDE
MB Meslek Bilgisi 36 12 42 71 48 28
GK Genel Kültür 18 2 19 30 20 13
AE Alan Eğitimi 84 10 89 139 94 59
Toplam   138 24 150 240 162 100