ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin okul öncesi ve ilköğretim düzeylerinde eğitimlerini gerçekleştirecek çağdaş, araştırmacı öğretmen, bilim uzmanı ve akademisyenler yetiştirmek bu programın temel amacıdır. Öğrencilerimize alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim öğretmenliğinin değişik boyutları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiler verilmektedir. Öğrencilerimize özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerilerini kazandırarak bilime ve eğitime katkıda bulunmak bölümün başlıca hedefidir. Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin toplumsal yaşama olabildiğince bağımsız katılımlarını sağlamaya yönelik bilgi ve becerilerle donatacak özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmek gayemizdir. Programın misyonu; kendisine, ailesine, topluma ve insanlığa karşı sorumluluğunun bilincinde mesleki bilgisi tam bireyler yetiştirmek ve insanlığa faydalı bilgi ve hizmet üretmektir.