KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ   DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ

2018-2019 YILI İTİBARİYLE İLK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK

(SEÇMELİ FORMASYON DERSLERİ EKLENMİŞ) DERS PLANI

 

1. Yarıyıl

Dersler

  2. Yarıyıl

Dersler

Kodu Adı D+U Kredi Z/S AKTS Kodu Adı D+U Kredi Z/S AKTS
ILH101 Arap Dili I 2+0 2 Z 4 ILH102 Arap Dili II 2+0 2 Z 4
ILH103 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid I 2+0 2 Z 4 ILH104 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid II 2+0 2 Z 4
ILH105 İslam İnanç Esasları 2+0 2 Z 3 ILH106 İslam İbadet Esasları 2+0 2 Z 3
ILH107 Tefsir Usûlü 2+0 2 Z 3 ILH108 Tefsir Tarihi 2+0 2 Z 3
ILH109 Hadis Usûlü 2+0 2 Z 3 ILH110 Hadis Tarihi 2+0 2 Z 3
ILH111 Siyer 2+0 2 Z 3 ILH112 İslam Tarihi I 2+0 2 Z 3
TRH115 Türk Dili I 2+0 2 Z 2 TRH116 Türk Dili II 2+0 2 Z 2
TDE115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2 Z 2 TDE116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0 2 Z 2
ING101 İngilizce I 2+0 2 Z 3 ING102 İngilizce II 2+0 2 Z 2
BİT111 Bilgisayar 3+0 3 Z 3 EBB101 Eğitim Bilimlerine Giriş 2+0 2 Z 4
TOPLAM 10 Ders   21   30 TOPLAM 10 Ders   20   30

 

  3. Yarıyıl

Dersler

  4. Yarıyıl

Dersler

  Kodu Adı D+U Kredi Z/S AKTS Kodu Adı D+U Kredi Z/S AKTS
  ILH201 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid III 2+0 2 Z 4 ILH202 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid IV 2+0 2 Z 4
  ILH203 Tefsir I 2+0 2 Z 3 ILH204 Tefsir II 2+0 2 Z 3
  ILH205 Hadis I 2+0 2 Z 3 ILH206 Hadis II 2+0 2 Z 3
  ILH207 Fıkıh I 2+0 2 Z 3 ILH208 Fıkıh II 2+0 2 Z 4
  ILH213 İslam Tarihi II 2+0 2 Z 3 ILH210 İslam Medeniyet Tarihi 2+0 2 Z 2
  ILH209 Osmanlıca 2+0 2 Z 2 ILH212 Türk İslam Edebiyatı 2+0 2 Z 3
  ILH211 Mantık 2+0 2 Z 3 ILH214 Kelam Tarihi 2+0 2 Z 2
  ILH215 Türk İslam Sanatları Tarihi 2+0 2 Z 3 ILH216 Din Sosyolojisi 2+0 2 Z 2
  ILH217 Din Psikolojisi 2+0 2 Z 3 ILH218 Felsefe Tarihi 2+0 2 Z 2
  ESB109 Eğitim Psikolojisi 2+0 2 Z 3 RPD201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2+0 2 Z 3
  TOPLAM 10 Ders   20   30 TOPLAM 10 Ders   20   30
5. Yarıyıl

Dersler

  6. Yarıyıl

Dersler

 
Kodu Adı D+U Kredi Z/S AKTS Kodu Adı D+U Kredi Z/S AKTS  
ILH301 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid V 2+0 2 Z 3 ILH302 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid VI 2+0 2 Z 3  
ILH303 Tefsir III 2+0 2 Z 4 ILH304 Tefsir IV 2+0 2 Z 3  
ILH305 Hadis III 2+0 2 Z 3 ILH306 Hadis IV 2+0 2 Z 3  
ILH307 Fıkıh III 2+0 2 Z 3 ILH308 Fıkıh IV 2+0 2 Z 3  
ILH309 Fıkıh Usûlü 2+0 2 Z 3 ILH310 Kelâm II 2+0 2 Z 3  
ILH311 Kelâm I 2+0 2 Z 3 ILH312 Fıkıh Usûlü II 2+0 2 Z 3  
EGF401

 

Rehberlik 2+0 2 Z 2 EGF402

 

Özel Öğretim Yöntemleri 2+0 2 Z 3  
EBB201 Ölçme ve Değerlendirme 2+0 2 Z 3 EBS202

 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2+0 2 Z 3  
S Seçmeli 2+0 2 Z 2 S Seçmeli 2+0 2 Z 3  
S Seçmeli 2+0 2 Z 2 S Seçmeli 2+0 2 Z 3  
TOPLAM 10 Ders D+U Kredi Z/S AKTS TOPLAM 10 Ders   20   30  

 

7. Yarıyıl

Dersler

  8. Yarıyıl

Dersler

Kodu Adı D+U Kredi Z/S AKTS Kodu Adı D+U Kredi Z/S AKTS
ILH401 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid VII 2+0 2 Z 4 ILH402 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid VIII 2+0 2 Z 3
ILH403 Tasavvuf I 2+0 2 Z 3 ILH404 Tasavvuf II 2+0 2 Z 3
ILH405 Dinler Tarihi I 2+0 2 Z 3 ILH406 Dinler Tarihi II 2+0 2 Z 3
ILH407 İslam Felsefesi I 2+0 2 Z 3 ILH408 İslam Felsefesi II 2+0 2 Z 3
ILH409 İslam Mezhepleri Tarihi 2+0 2 Z 3 ILH410 Din Felsefesi 2+0 2 Z 4
ILH411 Dini Edebi Metinler 2+0 2 Z 2 ILH412 Din Eğitimi 2+0 2 Z 4
ILH415 Hitabet ve Mesleki Uygulama 2+0 2 Z 2 RPD206 Öğretmenlik Uygulaması 2+0 2 Z 3
RPD205 Program Geliştirme 2+0 2 Z 6 EBB207 Sınıf Yönetimi 2+0 2 Z 3
S Seçmeli 2+0 2 Z 2 S Seçmeli 2+0 2 Z 2
S Seçmeli 2+0 2 Z 2 S Seçmeli 2+0 2 Z  
TOPLAM 10 Ders   20   30 TOPLAM 10 Ders   20   30
V. Yarıyıl

Seçmeli Dersler

  VI. Yarıyıl

Seçmeli Dersler

Kodu Adı D+U Kredi Z/S AKTS Kodu Adı D+U Kredi Z/S AKTS
ILH352 Dini Musiki 2+0 2 S 2 ILH356 Hüsn-i Hat 2+0 2 S 2
ILH371 Farsça 2+0 2 S 2 ILH378 İslam İlim Tarihi 2+0 2 S 2
ILH385 Arap  Belâgat-ı Beyan 2+0 2 S 2 ILH384 Arap  Belâgat-ı Meâni 2+0 2 S 2
ILH393 Günümüz Hadis Problemleri 2+0 2 S 2 ILH396 Günümüz Tefsir Problemleri 2+0 2 S 2
TOPLAM 4 Ders   8   8 TOPLAM 4 Ders   8   8

 

 

 

 

 

 

VII. Yarıyıl

Seçmeli Dersler

  VIII. Yarıyıl

Seçmeli Dersler

Kodu Adı D+U Kredi Z/S AKTS Kodu Adı D+U Kredi Z/S AKTS
ILH435 Günümüz İnanç Problemleri 2+0 2 S 2 ILH440 Günümüz Fıkıh Problemleri 2+0 2 S 2
ILH447 Peygamberler Tarihi 2+0 2 S 2 ILH462 Günümüz İslam Coğrafyası 2+0 2 S 2
ILH459 İslam ve İnsan Hakları 2+0 2 S 2 ILH488 Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar 2+0 2 S 2
ILH483 Çağdaş İslam Düşüncesi 2+0 2 S 2 ILH498 Günümüz Tasavvuf Akımları 2+0 2 S 2
TOPLAM 4 Ders   8   8 TOPLAM 10 Ders   8   8