Bilgi İşlem

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Birimi, bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimi zamanında ve doğru bir biçimde yakalamak ve Üniversite eğitim faaliyetlerine yansıtmayı hedeflemektedir.

Bilgi Teknolojileri Birimi, Üniversitede bilgisayarlar, veritabanları ve ağlar gibi Bilgi Teknolojileri altyapısı bileşenlerinin tümünü verimli ve işlevsel bir şekilde kullanılmasından sorumludur.

Tüm akademik ve idari birimlerin otomasyon sistemleri, veri işlenmesi ve depolanması gibi işlemlerin yetkilendirme ve denetimi Bilgi Teknolojileri’nin sorumluluğundadır.

Öğrenci ve çalışanlara yönelik e-posta, printer ve fotokopi hizmetleri de Bilgi Teknolojileri’nin görev alanındadır.