Arabic Language Teaching

IMG_2974
IMG_2981
IMG_6705

Programmes

Faculty Programme Duration Degree Language Advisor Advisor E-mail
Faculty of Educational Sciences Arabic Language Teaching 4 Years

Çağımızda önemi artmakta olan Arapça, Müslüman nüfusun ortak dili, başta İslami ilimler olmak üzere birçok ilmin ve derin bir kültürün temeli konumundadır. Uluslararası ticaretin ve kültürün de ortak dillerinden olan Arapçayı öğrenmek hem iş hem de sosyal hayatta bir zaruret oluşturmuştur. Son zamanlarda politik öneminin de artmasıyla başta siyasetle uğraşanların; sonrasında iş adamlarının öğrendiği dillerin başında gelir.

Arapça öğretmenliği bölümümüz uluslararası standartlarda en iyi Arapça eğitim fırsatı sağlayarak, onların zihinsel, ‎duygusal ve sosyal yeteneklerini geliştirme, milli kültürünü, ülkesini ve ‎dünyayı bilen, muhataplarıyla iletişim kurabilen, ortak çalışabilen Arapça öğretmenleri yetiştirme amacındadır.

Misyon
Anabilim Dalımızın misyonu, yabancı dil olarak Arapça öğretimini geliştirmek, Arap edebiyatı, sanatı ve kültürünü evrensel değerler temelinde öğretmek ve bu alanda seçkin eğitimciler, akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Vizyon
Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk olarak açılan bölümümüzün vizyonu eğitim ve öğretim faaliyetlerini yenilikler doğrultusunda geliştirmek ve bu yenilikçi anlayışı ile ülkemizin yarınları için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek ve Arapça öğretmeni yetiştirme programlarına öncülük etmektir.