Justice

Programmes

Faculty Programme Duration Degree Language Advisor Advisor E-mail
Vocational School of Justice 2 Years Associate Turkish

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nun kuruluş protokolümüzde yüksekokulumuzun amacı, özellikle Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatında görev almış personele hizmet içi eğitim sağlanması olarak belirlenmiştir.