Hukuk Fakültesi


  Bizler insanı ve doğruyu dikkate alarak hukuka bakıyoruz. İnancımız, tohumları çocuklukta atılan adalet anlayışı üzerine güçlü bir zihinsel donanımın hem bireye hem de toplumsal hayata anlam ve saygınlık getirip, gencin ileride hayatını kazanma sorumluluğunu gerçek bir yaşama sevincine dönüştürebileceği yönünde.

 

  İnancımız böyle, işimiz eğitim iken, içeriği bir diğerine benzeyen hukuk lisans programlarına yine de yöneltilebilen kimi değerlendirme ve eleştirilere - yapıcı bir yaklaşımı elden bırakmadan-  nasıl cevap verebilirdik?

 

   Nitekim “hukuk” lisans programımızı bu düşüncelerle tasarladık:

    Genç ebeveynlerinin değerlendirme ve eleştirilerinin haklı ortak noktaları dikkate alınmıştır: e.g. zorunlu derslerin birbiri arasında önkoşul/(prerequisite) olması gereğini - en azından- azaltırken bilimsel olarak da mantıklı, mümkün ve kabul edilebilecek oranda ayrıştırma yapılmıştır. Ayrıca bazı kültür derslerimiz de seçimlikten ziyade zorunlu ders olarak öngörüldü. Bu açıdan son olarak, öğrencilerin gelecek planlarında yer alabilecek hakimlik veya savcılık mesleği için ilgili sınavlara yatkınlık sağlama düşüncesini de barındırmaktadır;

    Hukuk akademisyenlerinin değerlendirme ve eleştirilerinin güçlü ortak noktaları dikkate alınmıştır:  e.g. hukuk mesleğinde bir yanda kritik olan konuların lisans dersleriyle, diğer yanda pedagojik değeri yüksek olsa da mesleki uygulama için daha az kritik dersler arasında rakamsal bir “eşitlik” kurulamayacağı değerlendirmesine cevaben, birbirinden farklılaştırılmış ders saat ve AKTS puan toplamları tanınmıştır;

    Hukuk öğrencilerinin eleştirilerinin ortak güçlü noktaları dikkate alınmıştır: e.g. hukuki düşünceye kavuşabilmek için klasik bilimsel disiplinlerin yanı sıra hukuk kaynaklarının tespiti ve pratik çalışma yapmayı öğreten dersler öngörülmekle kalmamış, bazıları ilk akademik seneye konulmuştur. Seçimlik dersleri ilgili içerikte ve inandırıcı bir sayıda önermek bu bakımdan yerinde bir tercih oldu. Kaldı ki, boş geçebilecek derslerin ne kuruma, ne de öğrenciye gerçekte bir artı sağlamayacağının da bilincini taşımaktayız;

    Hukuk icrasını meslek edinmiş profesyonellerin değerlendirme ve eleştirilerinin objektif ortak noktaları göz önüne alınmıştır: e.g. “hukuki metin hazırlama”, “kişilerarası iletişim” başlıkları meslek hayatına yönelik dersler olarak öngörülmüştür. 

Yine hukuk lisans programımız, rahatça gözlemlenebilir başka bazı özgün vasıflar da taşımaktadır:

-    Seçimlik derslerin öngörüldüğü her dönem, seçimlik dersler arasından en az bir dersin öğrenci tarafından zorunlu olarak alınması öngörülmüştür.

    Gerçekleştirilebilir hedef koymaya olan inancımızın yanı sıra Bologna Sürecinin amacına uygun olarak K.I.S.B.Ü. Hukuk Fakültesi Lisans için hedef AKTS “toplam” puanı, lisans programının bütünü bakımından toplam “248” puan olarak tasarlanmıştır.

    K.K.T.C. hukukunda da uzmanlık kazanmak isteyen öğrenciler için ise ağırlıklı olarak üçüncü sınıftan itibaren YÖK açısından seçimlik, YÖDAK ve KKTC Barosu tarafından zorunlu görülen dersler öngörülecektir.

    İslami devlet hukukunun yanı sıra İslami finans öğretiminin de genel kültür ve uluslararası arenalarda uygulama bakımından genç nesil için anlamlı olacağına inancımızı programa taşıdık.

   Yola birlikte çıktığımız değerli akademisyenlerin yanı sıra gençlerimize, ayrıca muhterem ebeveynine en samimi iyi dileklerle,

 

Yard. Doç. Dr. Berna TEPE

Dekan Yardımcısı

 

Fakülte akademik asistanı: Ekrem Yılmaz

İdari sekreterya: ayse.seker@kisbu.edu.tr