Adli Konular


Hırsızlık

Maalesef son yıllarda az da olsa kimi hırsızlık olaylarına rastlanmaktadır. Daha çok merkezlerde karşılaşılan bu duruma karşı  değerli eşyalara sahip çıkmalı, evinizin kapı ve penceresinin sağlamlığını control ettirmelisiniz.

• Evden ayrılırken kapı ve pencereleri açık bırakmayınız.

• Değerli eşyalarınızı ve büyük miktarda paranızı evde bulundurmayın.

• Aracınıza alarm taktırınız.

• Değerli eşyalarınızı dışarıdan görünecek şekilde araç içerisinde bırakmayınız.

Başkasını  kimliğine bürünmek

Başkasının kimliğine bürünmek suçtur. Ceza Yasası Madde 360’a göre  böyle bir suç işleyen kişi 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.

Başka bir kişiyi dolandırmak niyeti ile hayatta veya ölmüş olan bir kişinin kimliğine bürünmek.

Vasiyetname veya yasanın uygulanmasından ötürü belirli bir malı almaya hakkı olan bir kişini kimliğine bürünmek.

Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri

• Yurttaşlar, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir.  Bu hak, kamu düzenini korumak için yasa ile sınırlanabilir.

• Halka açık(umumi) bir yerde toplantı veya gösteri yürüyüşü yapmak isteyen yabancı uyruklular, ilgili İlçe Kaymakamlığına dilekçe vererek izin almak zorundadırlar. ANAYASA (Madde 32)

• Düzenlenecek toplantı veya gösteri yürüyüşü güvenliği olumsuz etkileyebilecekse izin verilmez.

• Toplantı veya gösteri yürüyüşü İzin dilekçesinde:

  • Amaç,
  • Saat ve yer veya yollar,

mutlaka belirtilmelidir.

• Kaymakamlık bu konuda düzenleyici başka kuralları da izni verirken belirtir ve toplantı veya gösteri yürüyüşü, bu kurallara uyularak gerçekleştirilir.

• İzin verilen kişilerin isim listesi verilir.

• Kaymakamlık, izin vereceği kişilere senet imzalatabilir. İzin dışında hareket edildiği taktirde senet imzalayanlar gereğini yapar.

• İzine aykırı hareket edilirse, kaymakam veya yetkili memur (Polis Çavuşu) toplantı veya gösteri yürüyüşünü durdurabilir veya dağıtabilir.

• 5 veya daha fazla kişi, 3 veya daha fazla araç umumi bir yerde izinsiz gösteri veya toplantı yaparsa suçtur.

• Yetkiler:

  • Dağılma emrine uymayanlar veya reddedenler, müzakeresiz tutuklanabilirler.
  • Dağıtılmaları için makul güç kullanılabilir.

Ceza:

–  150 TL para cezası veya 1 yıl hapislik veya her iki ceza verilebilir.

– Eğer bunlar izinsiz yapılırsa, polise veya güvenlik güçlerine engel olunursa, emre rağmen katılmaya devam edilirse, 400 TL veya 3 yıl hapislik veya her iki ceza verilebilir.

NOT: Bu kurallar dini inançlarla yapılan dini merasimler için geçerli değildir. İspatlama külfeti, aleyhinde işlem başlatılana aittir.