Muhasebe İşleri Müdürlüğü


Muhasebe İşleri Müdürlüğü

Mahmut Keleş

Muhasebe İşleri, Üniversite’nin finansal işlemlerinin mali mevzuat, Yüksek Öğretim mevzuatı ve iç mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlar. Muhasebe, finans, bütçe ve mali raporlama faaliyetleri Mali İşler’in sorumluluğundadır.

Öğrenim ücretlerinin tahsili, burs ödemelerinin yapılması, öğrenci muhasebesi, nakit yönetimi ve üniversitede öğrenci ve çalışanların kullandıkları KISBU Kart işlemlerinin takibi Mali İşler tarafından yapılmaktadır.

Satın Alma Birimi

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi mevzuatında belirlenen amaç, ilke ve kurallar doğrultusunda; yürürlükte olan kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak birimlerin talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması ile ilgili faaliyetleri planlamak, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.

– Talep sahibi birimlerinin mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satınalma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve denetlemek.

– Satın alımlarla ilgili piyasa fiyat araştırması yapılması ve yaklaşık maliyetin hesaplanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

– Talep sahibi birimlerin teknik şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak.

– Satınalma sürecindeki ilgili dokümanların hazırlanması, dosyalanması ve teslim alınan evrakın uygunluk kontrolünün yapılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve denetlemek.

– Satınalma ihale süreçlerinin yönetilmesi ve raporlanmasını sağlamak

– İhale komisyonunu oluşturmak ve gerektiği takdirde komisyonda görev almak.

– Üniversitenin olası ihtiyaçlarına yönelik uygun koşulları taşıyan tedarikçi envanterinin oluşturulmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.

– Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak.

– İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.