Genel Sekreterlik


Genel Sekreterlik

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Genel Sekreterliğinin temel görevi akademik faaliyetlerin verimli yürütülebilmesi için akademik personel ve öğrencilere her türlü idari desteği sağlamaktır. Bu desteği vermek için de üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlar.

Tüm idari birimler genel sekreterliğe bağlıdır. Bazıları doğrudan bağlı iken bazıları da müdürlükler yoluyla bağlıdır.

Doğrudan bağlı birimler şunlardır.

  • Genel Sekreterlik Büro Hizmetleri: Genel sekreterliğe gelen ve giden tüm evrakı takip eder, yazışmaları yürütür.
  • Basın ve Halkla İlişkiler: Üniversitenin her türlü görsel, basılı ve digital ortamda tanıtılması ile ilgili faaliyetleri yürütür, etkinlikleri duyurur ve yapılan etkinlikleri haber olarak medya organlarına servis eder.
  • Hukuk Müşaviri: Üniversitenin personel, öğrenci ve iş yaptığı kurum ve kuruluşlarla olan her türlü hukuki işlemleri takip eder ve yürütür.
  • Özel Güvenlik Birimi: Üniversitede her türlü eğitim faaliyeti ile etkinliklerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için gayret eder, gereken önlemleri alır.
  • Öğrenci ve Çevre Sağlığı Birimi: Sağlık sorunları yaşayan öğrenci ve personele ilk müdaheleyi yapar, gerekli yönlendirmelerde bulunur, düzenli ilaç kullanmak veya tedavi görmek zorunda kalan personel ve öğrencilere tıbbın kendilerine izin verdiği ölçüde yardım eder. Üniversite yerleşkesinin iç ve dış mekanların insan ruh ve beden sağlığına uygun ve uyumlu bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olur. Engelli öğrenci ve personelin haklarını gözetir, gerekli düzenlemelerin yapılmasını rektörlükten talep ve takip işlerini yürütür.

Müdürlük olarak bağlı birimler ise şunlardır.

  • Öğrenci İşleri Müdürlüğü
  • Personel ve İdari İşler Müdürlüğü
  • Muhasebe İşleri Müdürlüğü
  • Kütüphane ve Dökümantasyon Müdürlüğü
  • Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü

Teknik, Çevre ve Yapı İşleri Müdürlüğü