Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilimi, insan davranışları ve zihinsel süreçlerini hem birey hem de grup düzeyinde araştıran, inceleyen ve bunların dış çevre ile organizmanın fiziksel ve zihinsel şartlarından nasıl etkilendiğini açıklayan bilimsel bir disiplindir.  Bu programın amacı, eğitim-öğretim kurumları rehberlik servisleri başta olmak üzere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaç duyulan çeşitli alanlarda bu hizmetleri sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış uzman personel yetiştirmektir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü dört yıllık bir eğitim ve öğretim programıyla öğrencilere temel bilgi ve temel uygulama becerileri kazandırılmayı hedeflemektedir. Bölüm programı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık disiplininin teorik bilgilerinin yanı sıra, alandaki güncel gelişmeleri izleme ve araştırma yöntem, düzenleme ve uygulama bilgi ve becerilerini gerçekleştirebilecek donanıma sahip olmalarını hedeflemektedir. Bölüm programımız, öğrencilerimizin teorik çeşitlilik içeren farklı dallarda bilgi sahibi olmasını, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta temel teorik yaklaşımları tanımasını, sağlam bir metot bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programını açma gerekçemiz, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık temel konu, yöntem, yaklaşım ve uygulamaları konusunda güçlü bir altyapı sağlayan, analitik düşünme becerilerini geliştiren, temel uzmanlık alanlarına geniş bir bakış açısıyla bakabilen, çoklu bakış açısı kazanmış, bağımsız karar alan ve yaşam boyu öğrenmeye açık rehber öğretmenler yetiştirmektir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde temel hedefimiz; kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendi kararlarını alan ve sorumluluğunu üstlenen, mutlu, uyumlu, üretken, bir anlamda kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmektir.

Hedeflerimiz ise;

a. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanındaki temel terim, kavram ve kuram bilgisine sahip olup bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme bilgisine sahip,

b. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına yönelik temel uygulama becerilerine ve temel etik ilke ve değerler çerçevesinde uygulamalarını yürütebilme becerilerine sahip,

c. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında nicel ve nitel araştırma yöntemi bilgisine sahip olan ve bu çerçevede araştırmalarını yürütebilen,

d. Eleştirel düşünme ve değerlendirme, toplumsal farkınalık ve sorumluluk becerilerine sahip

c. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının ihtiyaç duyduğunda başvurabileceği alanında yetkin ve uzman, evrensel değerlere bağlı,

d. Dünyada gittikçe önem kazanan bireysel, aile ve toplum ile ilgili tartışmalarda söz sahibi olacak yetkin ve temsil gücü yüksek demokratik ve çoğulcu değerlere saygılı,

c. Uluslararası standartlarda psikoloji alanında ortaya konan literatürü takip edebilecek, araştırma ve yayın yapabilecek, eğitim ve öğretim etkinliklerinde bulunabilecek insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmaktır.

 

Ders Planı

   Kodu

                Dersin adı

  Kredi

  RPD101

Psikolojiye Giriş

     3

  RPD103

Türkçe 1: Yazılı Anlatım

     2

  RPD105

Sosyolojiye Giriş

     2

  RPD107

Felsefeye Giriş

     3

  EBB109

Eğitim Bilimine Giriş

     3

  BİT 111

Bilişim Teknolojileri

    1+1

 

Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi I

     2

 

Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili I

     2

 

İngilizce I

     2

 

Ayşe Şeker

Fakülte Sekreteri

ayse.seker@kisbu.edu.tr