Mütevelli Heyeti


Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER Prof. Dr. Hayatı DEVELİ
Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Mütevelli Heyeti Üyesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı
   
Prof. Dr. Fatih ANDI Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ
Mütevelli Heyeti Üyesi Mütevelli Heyeti Üyesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
   
Prof. Dr. Musa DUMAN Dr. EMİN ZARARSIZ
Mütevelli Heyeti Üyesi Mütevelli Heyeti Üyesi
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Başbakan Başmüşaviri
   
   
 
Prof. Dr. Mustafa TÜMER  
Rektör  

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü