İlahiyat Bölümü


Türkiye, İslam’ın çağdaş bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması noktasında önemli bir modeldir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkiye’nin bu konudaki birikimini en iyi şekilde temsil eden bir dini ilimler fakültelerinin açılması ve bu birikimi uluslararası alana aktaracak dil yeterliğine sahip olarak yetişmiş mezunlar vermesi çok önemli bir kazanım olacaktır. Dini İlimler Fakültesi bünyesinde açılan İlahiyat Bölümünün amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yüksek din eğitimi alanındaki, özellikle de İslam’ın çağdaş bir şekilde anlaşılması yönündeki birikimini uluslar arası arenaya aktarmak.

2. Dünyada gittikçe önem kazanan genelde din, özelde İslam ile ilgili tartışmalarda söz sahibi olacak yetkin ve temsil gücü yüksek demokratik ve çoğulcu değerlere saygılı din bilginleri yetiştirmek.

3. Uluslararası standartlarda ilahiyat alanında ortaya konan literatürü takip edebilecek, araştırma ve yayın yapabilecek, eğitim ve öğretim etkinliklerinde bulunabilecek insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmak.

4. Dini ilimler fakültelerinde yetişen akademisyenler, uluslararası alanda din adına üretilen bilgi birikimine demokratik ve çoğulcu değerler bağlamında sözlü ve yazılı olarak katkı sağlayacak hale gelecektir.

5. Söz konusu akademisyenlerin, uluslararası indekslerce taranan dergilerde yapacakları yayınlar ve uluslararası düzeyde tanınan yayınevlerinden çıkaracakları kitaplar, yukarıda zikredilen ilgili amacın gerçekleştiğinin somut göstergesi olacaktır.

6. Yükseköğretimde Avrupa Birliği hedefleri doğrultusunda, ERASMUS değişim programının hacminin giderek genişlemesi, çifte diploma programlarının artması İlahiyat programına duyulan ihtiyacı gün geçtikçe artırmaktadır. Değişim ve çifte diploma programlarına katılmak isteyenler için İlahiyat programı önemli bir talebi karşılayacaktır.

Ders Planımız

I. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

ILA101

Arapça I

12

ILA103

Kuran-ı Kerim Okuma ve Tecvid I

4

ILA105

İslam İnanç Esasları (Akait)

2

ILA109

İslam İbadet Esasları (Fıkıh)

2

ILA111

Siyer

2

TRH115

Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi I

2

TDE115

Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili I

2

ING101

İngilizce I

2

III. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

ILA201

Arapça III

8

ILA203

Kuran-ı Kerim III

2

ILA205

Hadis Usulü

2

ILA207

Tefsir Usulü

2

ILA211

Fıkıh II

2

ILA213

İslam Tarihi

2

Ayşe Şeker

Fakülte Sekreteri

ayse.seker@kisbu.edu.tr