Psikoloji


Psikoloji bilimi, insan davranışları ve zihinsel süreçlerini hem birey hem de grup düzeyinde araştıran, inceleyen ve bunların dış çevre ile organizmanın fiziksel ve zihinsel şartlarından nasıl etkilendiğini açıklayan bilimsel bir disiplindir. Psikoloji bölümü dört yıllık bir eğitim ve öğretim programıyla öğrencilere temel bilgi ve temel uygulama becerileri kazandırılmayı hedeflemektedir. Bölüm programı, psikoloji disiplininin teorik bilgilerinin yanı sıra, alandaki güncel gelişmeleri izleme ve araştırma yöntem, düzenleme ve uygulama bilgi ve becerilerini gerçekleştirebilecek donanıma sahip olmalarını hedeflemektedir. Bölüm programımız, öğrencilerimizin teorik çeşitlilik içeren farklı dallarda bilgi sahibi olmasını, psikolojideki temel teorik yaklaşımları tanımasını, sağlam bir metot bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir. Psikoloji programını açma gerekçemiz, psikolojinin temel konu, yöntem, yaklaşım ve uygulamaları konusunda güçlü bir altyapı sağlayan, analitik düşünme becerilerini geliştiren, temel uzmanlık alanlarına geniş bir bakış açısıyla bakabilen, çoklu bakış açısı kazanmış, bağımsız karar alan ve yaşam boyu öğrenmeye açık bireyler yetiştirmektir. Hedeflerimiz ise;

a. Psikoloji alanındaki temel terim, kavram ve kuram bilgisine sahip olup bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme bilgisine sahip,

b. Psikoloji alanına yönelik temel uygulama becerilerine ve temel etik ilke ve değerler çerçevesinde uygulamalarını yürütebilme becerilerine sahip,

c. Psikoloji alanında nicel ve nitel araştırma yöntemi bilgisine sahip olan ve bu çerçevede araştırmalarını yürütebilen,

d. Eleştirel düşünme ve değerlendirme, toplumsal farkınalık ve sorumluluk becerilerine sahip

c. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının ihtiyaç duyduğunda başvurabileceği alanında yetkin ve uzman, evrensel değerlere bağlı,

d. Dünyada gittikçe önem kazanan bireysel, aile ve toplum ile ilgili tartışmalarda söz sahibi olacak yetkin ve temsil gücü yüksek demokratik ve çoğulcu değerlere saygılı,

c. Uluslararası standartlarda psikoloji alanında ortaya konan literatürü takip edebilecek, araştırma ve yayın yapabilecek, eğitim ve öğretim etkinliklerinde bulunabilecek insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Ders Planı

 

   Kodu

           Dersin adı

  Kredi

PSİ101

Psikolojiye Giriş

     3

PSİ103

Davranış Bilimleri için İstatistik

     3

PİS 105

Sosyolojiye Giriş

     2

PİS 107

Felsefeye Giriş

     3

BİT 111

Bilişim Teknolojileri

   1+1

 

Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi I

     2

 

Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili I

     2

 

İngilizce I

     2

 

Ayşe Şeker

Fakülte Sekreteri

ayse.seker@kisbu.edu.tr