Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıt İçin Gerekli Belgeler

TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

  1. Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı
  2. Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transcript (not belgesi)
  3. Fotoğraf (4 adet)
  4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  5. Öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

ÖZEL ÖĞRENCİ KAYITLARI

Yüksek lisans programları kabul koşullarını yerine getirdiği halde kontenjan dışında kalan lisans mezunları ile lisans öğrenimine devam etmekte olan öğrenciler özel öğrenci olmak üzere başvurabilirler. Özel öğrenci başvuruları Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne yapılacaktır. Enstitü anabilim dalı başkanlıklarının onayı ile özel öğrenci kesin kayıtları yapılır.

Özel öğrenci kesin kayıtlarında istenen belgeler:

  1. Özel öğrenci başvuru formu (Enstitünün sitesinden temin edilebilir)
  2. Fotograf (2 adet)
  3. Transkript (not belgesi) onaylı sureti
  4. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu