SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2018‐19 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,

201819 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ,

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

201819 ACADEMIC YEAR FALL SEMESTER INSTITUTE CALENDAR

GÜZ DÖNEMİ / FALL SEMESTER
Temmuz

July

27 2018 2018‐19 Güz döneminde açılacak lisansüstü derslerin Enstitüye bildirilmesi için son tarih

“Lisansüstü Ders Açma Formu” teslim edilmelidir.

Last day for submitting lists of graduate courses offered in

Fall 2018‐19 semester to the Institute

“Graduate Course Offer Form” should be submitted

Ağustos

August

31 2018 Lisansüstü programlara giriş için online olarak yapılacak başvuruların ilk günü – Giriş vizesi istenen ülkelerin vatandaşları için

First day for online applications to the graduate programs –

For citizens of visa required countries

Eylül

September

21 2018 Lisansüstü programlara giriş için online olarak yapılacak başvuruların son günü – Giriş vizesi istenmeyen ülkelerin vatandaşları için

Last day for online applications to the graduate programs –

For citizens of non‐visa required countries

Eylül

September

 27-28 2018 Lisansüstü öğrenciler için sınav/mülakat tarihleri

Foreign language Placement/Proficiency Examination for graduate students

Ekim

October

01-05 2018 Ders kayıt dönemi

Course registration period

Ekim

October

08 2018 Ders başlangıcı

Class commence

Kasım

November

22 2018 Ders ekleme/bırakma için son gün

Last day for add/drop

“Danışman Atama Form”larının Enstitüye gönderilmesi için son gün

Last day for submitting “Supervisor Appointment Forms” to the Institute

Aralık

December

5 2018 2018‐19 Bahar döneminde açılacak lisansüstü derslerin

Enstitüye bildirilmesi için son tarih

“Lisansüstü Ders Açma Formu” teslim edilmelidir.

Last day for submitting lists of graduate courses offered in

Spring 2018‐19 to the Institute

“Graduate Course Offer Form” should be submitted

Aralık

December

7 2018 Dersten çekilmek için son gün

Last day for course withdrawal

İzinli Ayrılma başvurusu yapmak için son gün

Last day for applying to get Leave of Absence

Ocak

January

16 2019 Son ders günü

Last day of classes

Ocak

January

17-22 2019 Final Sınav Dönemi

Final Exams Period

Ocak

January

31 2019 Notların teslimi için son gün

Last day for the submission of grades to the registrar

Şubat

February

01‐28 2019 Bahar 2018‐19 dönemi için programlar arası geçiş başvuru dönemi

“Program Değişikliği Formu” teslim edilmelidir

Program Change application period for 2018‐19 Spring

Semester

Program Change Form” should be submitted

 

BAHAR DÖNEMİ / SPRING SEMESTER
Ocak

January

31 2019 Lisansüstü programlara giriş için online olarak yapılacak  başvuruların son günü – Giriş vizesi istenen ülkelerin  vatandaşları için

Last day for online applications to the graduate programs –  For citizens of visa required countries

Şubat

February

04 2019 Lisansüstü programlara giriş için online olarak yapılacak başvuruların ilk günü – Giriş vizesi istenmeyen ülkelerin vatandaşları için

First day for online applications to the graduate programs –

For citizens of non-visa required countries

Şubat

February

07-08 2019 Lisansüstü öğrenciler için sınav/mülakat tarihleri

Examination/interview period for graduate students

Şubat

February

11-15 2019 Ders kayıt dönemi

Course registration period

Şubat

February

18 2019 Ders başlangıcı

Class commence

Nisan

April

05 2019 Ders ekleme/bırakma için son gün

Last day for add/drop

“Danışman Atama ve Tez Öneri Form”larının Enstitüye gönderilmesi için son gün

Last day for submitting “Supervisor Appointment and Thesis Proposal Forms” to the Institute

Nisan

April

18 2019 Dersten çekilmek için son gün

Last day for course withdrawal

İzinli Ayrılma başvurusu yapmak için son gün

Last day for applying to get Leave of Absence

Mayıs

May

28 2019 Son ders günü

Last day of classes

Mayıs

May

29-31 2019 Final Sınav Dönemi

Final Exams Period

Haziran

June

10 2019 Notların teslimi için son gün

Last day for the submission of grades to the registrar

Haziran

June

28 2019 Bahar 2019‐20 dönemi için programlar arası geçiş başvuru dönemi

“Program Değişikliği Formu” teslim edilmelidir

Program Change application period for 2019‐20 Spring

Semester

Program Change Form” should be submitted