AYTÜL BİLEN

KISBÜ Pargem (Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi) Başkanı

İçinde bulunulan toplumun;

  • Farklı ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanmasına destek sağlamak amacıyla projeler geliştirmek ve uygulamak,
  • Sosyal, kültürel, tarihi, hukuki, psikolojik, ahlak ve ilime dair, bilimsel ve sanatsal araştırma, inceleme, proje geliştirme ve uygulama,
  • Çeşitli kültürlerin birbirleriyle ilişkilerinde etkileşimlerinin tespiti,
  • Üniversite, sanayi, ticari kurum ve kuruluşlar, dernekler, vakıflar ile işbirliği projeleri ve insan kaynakları yönetimi ile yöneticilik konusunda yapılan bilimsel ve uygulamalı çalışmalara katkıda bulunmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,
  • Gençlere kişisel gelişim desteği sağlamak,
  • Gençlerin girişimcilik kültürünü geliştirmek,
  • Çağdaş dünyada iç ve dış olmak üzere felsefi-düşünsel, ideolojik, bilimsel, teknolojik ve benzeri akımların toplum kültürümüz üzerindeki tesirlerinin ortaya çıkarılabilmesi için, akademik çalışmalar ve araştırmalar yapılması, yayınlanması ve ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla topluma aktarılması ve böylece oluşacak özgür düşünce ve bilgi birikiminin evrensel değerlerle birlikte en geniş anlamda üniversitede yaygınlaşmasının sağlanmasıdır.