I. Uluslararası Kıbrıs’ta Osmanlı İmparatorluğu Öncesi Türkler Sempozyumu

               

 

I.Uluslararası Kıbrıs’ta Osmanlı İmparatorluğu Öncesi Türkler Sempozyumu

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

13/15 MAYIS 2019

HASPOLAT/LEFKOŞA

KKTC

 

Sempozyum, KISBÜ-KAM (Kıbrıs Araştırmaları Merkezi) ve Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü tarafından, Kıbrıs’ta Osmanlı İmparatorluğu’nun adayı fethinden önceki dönemde Türklerin varlığına dair yeni bilgileri ortaya koymak maksadıyla düzenlenecektir. Bilindiği üzere Kıbrıs’ın, tarih öncesi ve ortaçağ dönemlerine ait bilgiler genellikle objektif olarak değerlendirilememiş hatta bu dönemlerde adada yerleşik bir Türk varlığının olabileceği konusuna ihtimal dahi verilmemiştir. İçinde bulunduğumuz XXI. yüzyılda Türklere ait, tarih, kültür, edebiyat, arkeoloji, antropoloji ve daha bir çok husus yeniden değerlendirilmeye başlanmıştır. Özellikle 1990 yılında Türk dünyası ile olan ilişkiler artmış ve son 28 yıl içerisinde birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların başında arkeoloji, tarih, edebiyat, dil ve kültür birinci sırayı almaktadır. Türklerin yazıyı icadı, Proto Türkler, Türklere ait yazılı eserler, çeşitli kurganlar vb. konularda yapılan çalışmalar Türk kültürünü ve tarihini yeniden değerlendirmemiz gerektiğini ortaya koymuştur. Örneğin; Türkiye Cumhuriyeti, Başbakanlığı TİKA ve Moğolistan tarafından yürütülen çalışmalarda birçok yeni buluntulara rastlanmıştır. Türkiye’de bulunan kaya resimleri ve kurganlar Türklerin 1071’den önce de Anadolu’da yüzlerce yıldan beridir yaşadığını ortaya koymuştur. Yine 26.10.2017 tarihinde, Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nın hemen yanında süren metro istasyon inşaatında çıkan buluntular İstanbul’un tarihini değiştirecek bilgileri gün ışığına çıkarmıştır. Metro kazısında bulunan mezarların 3500 yıllık ve İstanbul’un en eski mezarlığı olduğu belirtilmiştir. Şimdiye kadar 35 mezar tespit edilmiştir. Kuzey Karadeniz step kültürüne yani eski Türk ve Altay kültürüne ait kurgan tipi mezarlığın ortaya çıkması bilim dünyasını da heyecanlandırmış neredeyse Anadolu ile ilgili olan tüm tezleri çürütmüştür. Ankara’nın Salihler Köyü’ne bağlı Güdül kırsalında bulunan yüzlerce kaya resmi, kurgan ve birkaç satırlık runik (Göktürk) yazısı bilim insanlarını daha da heyecanlandırmıştır.  1 Ağustos 2017 tarihinde Kazakistan’dan gelen şu haber Türklerin yaşadığı tüm coğrafyada Türklerle ilgili bilgilerin yeniden değerlendirlmesi gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur: Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in “manevi yenilenme” programı çerçevesinde araştırmalar yürüten “Kazakistan’ın Kutsal Kuşağı” Araştırma Merkezi Başkanı Berik Abdıgaliulı, Doğu Kazakistan Eyaleti’nde yer alan Berel Vadisi’nde Saka Türklerine bir Altın Elbiseli Adam’ın daha bulunduğunu açıkladı. Daha önce Kazakistan’da toplamda 3 Altın Elbiseli Adam bulunuyordu. Araştırma Merkezi Başkanı Berik Abdıgaliulı yaptığı açıklamada, “Doğu Kazakistan Eyaleti’ndeki Berel Vadisi’nde Zeynolla Samaşev’in başkanlık ettiği arkeolojik kazılarda yeni bir ‘Altın Elbiseli Adam’ bulundu. “Kazakistan’ın kutsal kuşağı” (devlet) programı çerçevesinde iş gezisi nedeniyle Doğu Kazakistan Eyaleti’nde bulunurken sansasyonel bir keşfe tanıklık ettim.”  dedi. Kıbrıs’ta da Alasya Antik Kenti, okunamayan Minos Yazıtları vb. konularda çözümlenmesi gereken birçok mesele vardır. Gerek ortaçağ gezginlerinin, gerekse Kıbrıs hakkında bilgi veren antik dönem tarihçilerinin vermiş olduğu bilgilerde gözden kaçmış olan birçok husus olabilir.

Sonuç olarak, MÖ birinci binlere kadar tarihlendirilen Türk tarihinin Kıbrıs bağlamında yeniden değerlendirilmesi ve konuyla ilgili yeni tartışmaların yapılması bir gereklilik haline gelmiştir.

 

Sempozyumun Destekleyicileri:

Ana Destekleyici: Türkiye Cumhuriyeti, Lefkoşa Büyükelçiliği, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi

Sempozyum Yayın Destekleyicisi: Hayri Yavuz, Hiperlink Yayıncılık, İstanbul.

Sempozyumun Düzenleyicisi: KISBÜ Rektörlüğü, KISBÜ-KAM, KISBÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Sempozyum Başkanı: KISBÜ Rektörlüğü adına, Yrd.Doç.Dr. Zeki Akçam

Sempozyum Destek Birimi:

Öğr.Gör. İlker Demirci,  Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Nihal Solak, KISBÜ-KAM Asistanı

 

Önemli Tarihler:

1.Aşama: Sempozyum web sayfasının hazırlanması ve sempozyum ile ilgili tüm bilgilerin, (bilim kurulu, iletişim, özet formu vs.) bu sayfada yayımlanması.

2. Aşama: Bildiri özetleri için son gün: 30 Nisan 2019

3. Aşama: Kabul edilen bildirilerin üniversitemizin genel ağ sayfasından yayımlanması: 1 Mayıs 2019.

4.Aşama: Sempozyum katılımcılarının sempozyum sunumlarındaki taleplerini, ulaşım ve konaklama bilgilerini toplama: 1 Mayıs 2019.

5.Aşama: Konukların karşılanması, sempozyum kayıtlarının yapılması, yerleştirilmesi ve uğurlanması 12 ve 16 Mayıs 2019.

6.Sempozyum Gezisi: Antik Alasya ve Gazimağusa kentlerinin gezilmesi. (16 Mayıs 2019)

7.Aşama: Sempozyumun Gerçekleştirilmesi (13-15 Mayıs)

8.Aşama: Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinlerinin gönderilmesi (15 Haziran 2019)

 

Ulaşım, Konaklama ve Sempozyum Katılım Ücreti: Türkiye ve diğer ülkelerden davet edilen beş kişinin ulaşım ve konaklama ücretleri ana destekleyici tarafından karşılanacaktır. Türkiye’den gelecek olan diğer katılımcılar ise ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri karşılayacaktır. Konaklama konusunda üniversitemizin indirim anlaşması olan otellerine yönlendirileceklerdir. Havaalanı otel ve Sempozyum ulaşımları ise KISBÜ tarafından yapılacaktır. Sempozyuma yurtdışından ve KKTC’den katılacak olan katılımcılarından herhangi bir katılım ücreti talep edilmeyecektir.

 

Bildiri Özeti: Bildiri Özeti 300 kelimeyi geçmemelidir. Bildiri özetinin tamamında Times New Roman fontu ve 12 punto büyüklüğünde yazı karakterleri kullanılmalıdır. Bildiri Başlığı ortada ve tüm harfleri BÜYÜK olacak şekilde yazılmalıdır. Başlığın hemen altına ise bildiriyi yazanın adı-soyadı BÜYÜK harflerle yazılmalı ve dipnota unvanı, üniversitesi ve elektronik posta adresi eklendikten sonra aşağıdaki adrese Word ortamında gönderilmelidir.

Bilim Kurulu:

Prof.Dr. Abdülkerim Özaydın, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yunus Koç, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitü Müdürü.

Prof.Dr.Fabio L. Grassi, Apienza Üniversitesi – Roma Tarih Antropoloji Dinler Sanatları Scenical Bilimler Bölümü. Prof.Dr. Muharrem Kesik, İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü.

Prof.Dr. Kadırali Konkobayev, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek / Kırgızistan.

Doç.Dr. Vasif Qafarov, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü, Bakü/Azerbaycan.

Doç.Dr. Elnur Ağayev, Lefke Avrupa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Qıyas Şükürov, Bozok Üniversitesi, Tarih Bölümü, Öğretim Üyesi.

Dr.Veruschka Wagner, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Üniversitat Bonn, Doğu ve Asya Bilimler Enstitüsü.

Dr.Aziz Şakir, Sofya Üniversitesi.

 

Sempozyum İletişim: zeki.akcam@kisbu.edu.tr

Cep Tel ( Whatsapp):05338860652