SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,

2019‐2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ,

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

2019‐20 ACADEMIC YEAR FALL SEMESTER INSTITUTE CALENDAR

GÜZ DÖNEMİ / FALL SEMESTER

Temmuz

July

26 2019 2019‐20 Güz döneminde açılacak lisansüstü derslerin Enstitüye bildirilmesi için son tarih

“Lisansüstü Ders Açma Formu” teslim edilmelidir.

Last day for submitting lists of graduate courses offered in Fall 2019‐20 semester to the Institute “Graduate Course Offer Form” should be submitted

Ağustos

August

29 2019 Lisansüstü programlara giriş için online olarak yapılacak başvuruların son günü – Giriş vizesi istenen ülkelerin vatandaşları için

First day for online applications to the graduate programs – For citizens of visa required countries

Eylül

September

15 2019 Lisansüstü programlara giriş için online olarak yapılacak başvuruların son günü – Giriş vizesi istenmeyen ülkelerin vatandaşları için

Last day for online applications to the graduate programs – For citizens of non‐visa required countries

Eylül

September

 16-17 2019 Lisansüstü öğrenciler için sınav/mülakat tarihleri

Foreign language Placement/Proficiency Examination for graduate students

 

Eylül

September

 

19-20 2019 Ders kayıt dönemi

Course registration period

 

Eylül

September

 

23 2019 Ders başlangıcı

Class commence

 

Ekim

October

11 2019 Ders ekleme/bırakma için son gün

Last day for add/drop

 

 

Kasım

November

22 2019  “Danışman Atama Form”larının Enstitüye gönderilmesi için son gün

Last day for submitting “Supervisor Appointment Forms” to the Institute

Aralık

December

5 2019 2019‐20 Bahar döneminde açılacak lisansüstü derslerin

Enstitüye bildirilmesi için son tarih

“Lisansüstü Ders Açma Formu” teslim edilmelidir.

Last day for submitting lists of graduate courses offered in Spring 2019‐20 to the Institute “Graduate Course Offer Form” should be submitted

Aralık

December

6 2019 Dersten çekilmek için son gün

Last day for course withdrawal

İzinli Ayrılma başvurusu yapmak için son gün

Last day for applying to get Leave of Absence

Aralık

December

30 2019 Son ders günü

Last day of classes

Ocak

January

06-10 2020 Final Sınav Dönemi

Final Exams Period

Ocak

January

17 2020 Notların teslimi için son gün

Last day for the submission of grades to the registrar

Şubat

February

03‐28 2020 Bahar 2019‐20 dönemi için programlar arası geçiş başvuru dönemi

“Program Değişikliği Formu” teslim edilmelidir

Program Change application period for 2019‐20 Spring

Semester Program Change Form” should be submitted

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,

2019‐2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ,

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

2019‐20 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER INSTITUTE CALENDAR

BAHAR DÖNEMİ / FALL SEMESTER

Ocak

January

31 2020 Lisansüstü programlara giriş için online olarak yapılacak  başvuruların son günü – Giriş vizesi istenen ülkelerin  vatandaşları için

Last day for online applications to the graduate programs –  For citizens of visa required countries

Şubat

February

03 2020 Lisansüstü programlara giriş için online olarak yapılacak başvuruların son günü – Giriş vizesi istenmeyen ülkelerin vatandaşları için

Last day for online applications to the graduate programs – For citizens of non-visa required countries

 

Şubat

February

 

04-05 2020 Lisansüstü öğrenciler için sınav/mülakat tarihleri

Examination/interview period for graduate students

 

Şubat

February

 

06-07 2020 Ders kayıt dönemi

Course registration period

 

Şubat

February

 

10 2020 Ders başlangıcı

Class commence

Mart

March

 

20 2020 Ders ekleme/bırakma için son gün

Last day for add/drop

 

Nisan

April

03 2020  

“Danışman Atama ve Tez Öneri Form”larının Enstitüye gönderilmesi için son gün

Last day for submitting “Supervisor Appointment and Thesis Proposal Forms” to the Institute

Nisan

April

20 2020 Dersten çekilmek için son gün

Last day for course withdrawal

İzinli Ayrılma başvurusu yapmak için son gün

Last day for applying to get Leave of Absence

Mayıs

May

22 2020 Son ders günü

Last day of classes

Haziran

June

25-29 2020 Final Sınav Dönemi

Final Exams Period

Haziran

June

17 2020 Notların teslimi için son gün

Last day for the submission of grades to the registrar

Haziran

June

26 2020 Bahar 2019‐20 dönemi için programlar arası geçiş başvuru dönemi

“Program Değişikliği Formu” teslim edilmelidir

Program Change application period for 2019‐20 Spring

Semester Program Change Form” should be submitted

Haziran

June

27 2020 Mezuniyet Töreni

Graduation Ceremony for Spring Graduates

 

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

CYPRUS SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY

2019 – 2020 AKADEMİK TAKVİM

2019 – 2020 ACADEMIC CALENDER

 

DİNİ GÜNLER VE RESMİ TATİLLER

29 EKİM 2019 Cumhuriyet Bayramı

TR Republic Day (National Holiday)

9 KASIM 2019 Mevlüt Kandili

Religious Holiday (Kandil)

15 KASIM 2019 KKTC Cumhuriyet Bayramı

TRNC Republic Day (National Holiday)

1 OCAK 2020 Yeni Yıl Tatili

New Year’s Day

23 NİSAN 2020 Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

National Sovereignty & Children’s Day

1 MAYIS 2020 Bahar Bayramı

Workers’ and Spring Day

19 MAYIS 2020 Gençlik Ve Spor Bayramı

Atatürk Commemoration, Youth and Sports Day

23-26 MAYIS 2020 Ramazan Bayramı

Ramadan Bairam

30 AĞUSTOS 2020 Zafer Bayramı

Victory Day