Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

BİRİNCİ YIL
 I. DÖNEM  II. DÖNEM
KOD DERS ADI T S K ECTS            KOD DERS ADI T S K AKTS
HUK601 SUÇ TEORİSİ (ZORUNLU SEÇMELİ) 3 0 3 7,5 HUK602 YAPTIRIM TEORİSİ (ZORUNLU SEÇMELİ) 3 0 3 7,5
HUK603 HUKUK METODOLOJİSİ (ZORUNLU SEÇMELİ) 3 0 3 7,5 HUK604 MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLAR (ZORUNLU SEÇMELİ) 3 0 3 7,5
HUK605 TÜRK DIŞ POLİTİKASI (ZORUNLU SEÇMELİ) 3 0 3 7,5 HUK606 İDARE HUKUKU FELSEFESİ VE KAMU HİZMETİ (ZORUNLU SEÇMELİ) 3 0 3 7,5
HUK607 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ (ZORUNLU) 3 0 3 7,5 HUK608 İNSAN HAKLARINA KARŞI ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR (ZORUNLU SEÇMELİ) 3 0 3 7,5
HUK609 KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM HUKUKU (ZORUNLU SEÇMELİ) 3 0 3 7,5 HUK610 ANAYASA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI (ZORUNLU SEÇMELİ) 3 0 3 7,5
HUK611 ULUSLARARASI YARGI VE HAKEMLİK (ZORUNLU SEÇMELİ) 3 0 3 7,5 HUK612 MODERNLİK VE MODERN DEVLET (ZORUNLU SEÇMELİ) 3 0 3 7,5
HUK613 ANAYASA YARGISINDA KARAR İNCELEMELERİ (ZORUNLU SEÇMELİ) 3 0 3 7,5 HUK614 AVRUPA CEZA HUKUKU 3 0 3 7,5
Toplam Kredi 21 0 21 30 Toplam Kredi 21 0 21 30
III. Dönem IV. Dönem
TEZ ÇALIŞMASI 30 TEZ ÇALIŞMASI 30
Toplam Kredi 30 Toplam Kredi 30
 

TOPLAM: 42 YEREL KREDİ: 120 AKTS KREDİSİ

Kısaltmalar: T= Haftalık teorik saat; S= Haftalık studyo saat; K= Ders kredisi;
AKTS= Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 

 

 

KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI

ZORUNLU DERSLER

Ders Adı: KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM HUKUKU

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Derste yönetim hukuku hakkında karşılaştırmalı araştırmalar yapılmaktadır.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

GÖZÜBÜYÜK, Şeref; Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, 2018.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: HUKUK METODOLOJİSİ

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Derste Hukukta uygulanan metotlar hakkında bilgi verilmektedir.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

IŞIKTAÇ, Yasemin/ METİN, Sevtap; Hukuk Metodolojisi, Filiz Yayınevi, 2016.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Derste Türk dış politika tarihi hakkında bilgi verilmektedir.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

KARPAT, Kemal; Türk Dış Politikası, Timaş Yayınları, 2012.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Derste araştırma teknikleri ve yayın etiği hakkında bilgi verilerek akademik çalışmalarda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilmektedir.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

BÖKE, Kaan; Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Alfa Yayıncılık, 2009.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: SUÇ TEORİSİ

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Derste ceza hukukunun temelini teşkil eden suç teorisi hakkında bilgi verilmektedir.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

ÖZGENÇ, İzzet; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 2018.

ÜZÜLMEZ, İlhan/ KOCA, Mahmut; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 2018.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

 

 

Ders Adı: ULUSLARARASI YARGI VE HAKEMLİK

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Ders kitabı/yardımcı okumalar:

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: ANAYASA YARGISINDA KARAR İNCELEMELERİ

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Ders kitabı/yardımcı okumalar:

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: MODERNLİK VE MODERN DEVLET

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Ders kitabı/yardımcı okumalar:

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: YAPTIRIM TEORİSİ

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Derste cezalandırmanın temeli olan yaptırım teorisi hakkında bilgi verilmektedir.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

ÖZGENÇ, İzzet; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 2018.

ÜZÜLMEZ, İlhan/ KOCA, Mahmut; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 2018.

      Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: AVRUPA CEZA HUKUKU

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Derste Avrupa Birliğinde uygulanan ceza hukuku hakkında temel bilgiler verilmektedir.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

ÖZGENÇ, İzzet; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 2018.

ÜZÜLMEZ, İlhan/ KOCA, Mahmut; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 2018.

KOCASAKAL, Ümit; Avrupa Birliği Ceza Hukukunun Temel Esasları, Vedat Yayınevi, 2004.

      Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: ANAYASA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Derste Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın uğradığı değişim ve gelişimler ele alınmaktadır.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

GÖZLER, Kemal; Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi Yayınları, 11. Baskı, 2018.

      Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

 

Ders Adı: İDARE HUKUKU FELSEFESİ VE KAMU HİZMETİ

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Öğrenciler İdare hukukunun ortaya çıkışı ve gelişiminin temelinde yatan  felsefe hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

AKYILMAZ, Bahtiyar/ SEZGİNER Murat/ KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: MODERNLİK VE MODERN DEVLET

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Derste devlet teorisi hakkında temel yaklaşımlar ele alınmakta ve modern devletin unsurları incelenmektedir.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

AKAD, Mehmet; Genel Kamu Hukuku, Der Yayınları, 14. Baskı, 2018.

Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

Ders Adı: MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Öğrenciler, malvarlığına karşı işlenen suçlar ile ilgili detaylı bilgi sahibi olacak ve uygulamada yaşanan sorunlara çözümler üretebileceklerdir.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

ÜZÜLMEZ, İlhan/ KOCA, Mahmut; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 2018.

      Ders değerlendirmesi: Vize – Final

 

 

Ders Adı: İNSAN HAKLARINA KARŞI ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR

Dersin haftalık ders ve uygulama saati: 3

Dersin tanımı: Derste insan haklarının dayandığı temel ilkeler ele alınacak ve çeşitli kaynaklar ve tarihi olaylara ilişkin incelemeler yapılarak insan haklarının durumu tartışılacaktır.

Ders kitabı/yardımcı okumalar:

TEZCAN, Durmuş/ ERDEM, Mustafa Ruhan/ SANCAKDAR, Oğuz/ ÖNOK, Rıfat Murat; İnsan Hakları El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, 7. Baskı, 2018.

      Ders değerlendirmesi: Vize – Final