Founding Foundation

KIBRIS İLİM AHLAK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI (KİSAV)

Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı,

  • Milli kültürümüzü, folklorumuzu, sanatımızı, gün ve gecelerimizi tanıtmak ve desteklemek,
  • Ülkemizdeki artan refah ve zenginliğin insanlara adil, demokratik ve kalıcı biçimde dağılımının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Özgür, sosyal ve müreffeh toplum hedefine ulaşılmak

amaçlarıyla Lefkoşa merkezli olarak kurulmuştur.

Bu amaçlar doğrultusunda,

  • Millî, ilmî ve dinî konularda her türlü araştırmalar yapmak,
  • Bu değerlerin bilinmesi ve yayılması için yurt içinde ve yurt dışında organizasyonlar gerçekleştirmek, yayınlar yapmak,
  • Bu tür çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamak

için her türlü araştırma, inceleme ve toplantıyı bizzat tertip veya teşvik etmek, gerektiğinde neşriyat faaliyetini sürdürmek için müesseseler kurmak vakfımızın hedefleri arasındadır.

KİSAV Vakıf Mütevelli Heyeti