Yönetim Kurulu

1- Prof. Dr. Ömer KARA

2-Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Ömer Gökel

3-Üye: Aytül Bilen

4-Üye: Dr. Murad Kayacan

5-Üye: Yrd. Doç. Dr. Ece Müezzin

6-Üye: Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay

7-Üye: Yrd. Doç. Dr. Gökçe Yıldırım